Listy rosyjskie

Ale cóż, kiedy jednocześnie zabronili występować przeciw trój przymierzu; w Wiedniu obawiają się zbliżenia Polaków do Rosyi; główni „zatem wiedeńscy austryackopolscy
działacze radzą nie przenosić walki na międzynarodową arenę polityczną, ponieważ potrójne przymierze w przyszłości może być Polakom potrzebne".
Widzimy, że p.
Aleksiejew chce także zbliżenia, ale je pojmuje po swojemu. Możeby to zbliżenie zresztą już i nastąpiło, gdyby nie...żydzi. Odkrył to już w Poznaniu p. Nestor, powtarza to i p.
Aleksiejew z powodu śmierci Blocha. Z nekrologu zmarłego finansisty, pomieszczonego w „Now. Wremieni", dowiadujemy się niezmiernie interesujących i całkiem nowych rzeczy.
Pamiętamy bardzo dobrze, iż za życia Stanisława Kronenberga ojca, uważano Blocha za jego kontrast: Kronenberga miano (i słusznie) za patryotę, a "rzeczywistego radcę stanu",
Blocha, za człowieka dobrze widzianego u rządu, w każdym razie za zupełnie obojętnego pod względem narodowym.
Zapatrywanie to nie zmieniło się pomimo hojności głośnego finansisty na cele filantropijne, a utwierdziło się z chwilą, kiedy Bloch w roku 1885 podpisał znany memoryał,
przedstawiony hr. Pahlenowi, w którym cały rozwój Królestwa przypisano żydom, a ludność rdzenną nazwano niedbałą, niedołężną i niespokojną.
Wprawdzie usprawiedliwiano odnośne ustępy memoryału obawą przed zamierzonem ograniczeniem praw ludności żydowskiej, ale nie wchodząc w samą sprawę, bo nie tu na to miejsce, chcę
tylko stwierdzić, iż co najmniej uważano Blocha za oportunistę. Tymczasem p.
Aleksiejew ogłasza, iż Bloch „grał rolę polskiego separatysty i podtrzymywał polski separatyzm rosyjskiemi pieniądzmi".
W jego dziełach, wydanych w języku polskim i rosyjskim, „jawnie występują polskie separatystyczne tendencye".
— Doszedł on do tego szowinizmu, iż w dziele: „Przyszła wojna" na kartach geograficznych śmiał kraj przywiślański „oddzielać od reszty Rosyi białym paskiem!" Zgroza! Ba!
bo żydom przywiślańskim koniecznie trzeba mącić zgodę polsko - rosyjską, koniecznie zaznaczać odrębność Królestwa.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: