Listy rosyjskie

Dla urządzenia i utwierdzenia rosyjskiej państwowości w kraju „prywiślańskim" mogą być dostateczne same majoraty, ale pod warunkiem, żeby ich posiadacze sami gospodarowali w
swych dobrach. Już obecnie, zaręcza pan „z drugiego pokolenia" zaczyna rozumieć nowe pokolenie, że „grzechem" jest pozostawiać w polskich rękach „dane od Boga(!) bogactwa".
Ale rząd powinien przyjść w pomoc temu młodemu pokoleniu i otworzyć mu kredyt melioracyjny.
Tak wygląda zachwalane polonofilstwo „Now.
Wremieni", którego głos w sprawie wrzesińskiej uważa „Kraj" za „najdonioślejszy, bo jest wyrazem miarodajnej opinii rosyjskiej".
Ta miarodajna opinia, zeszedłszy się z nami na punkcie... sympatyi ku Niemcom, przychyla się — jak widzimy — do zgody, i to pod skromnemi warunkami.
Niech żydzi polscy staną się filantropami rosyjskimi, niech ewangelicy polscy zniemczą się lub zruszczą, niech Polacy katoliccy postarają się być godnymi sympatyj rosyjskich,
niech zerwą z buntownikami galicyjskimi, niech siedzą spokojnie i pomagają Rosyanom do kolonizowania Królestwa chłopami wielkorosyjskimi, niech się wogóle zdadzą na łaskę i
niełaskę, a będzie zgoda. A przedewszystkiem niech zerwą z Zachodem.
Tak jest, o to idzie przedewszystkiem. W ostatnim numerze „Now. Wremieni" p.
Siłowicz, zastanawiając się nad tem, „Do kogo się zbliżyć" (tytuł artykułu), pisze w tym sensie: Poza Francyą dla Rosyi potrzebne jest zbliżenie się do siebie całej
Słowiańszczyzny — „ale w słowiańskiem sklepieniu architektonicznem brak polskiej cegły.
Nasi krnąbrni, ale waleczni bracia, ratując siebie (wobec Niemców), oddadzą wielką usługę całej Słowiańszczyźnie, jeżeli przestaną dąsać się na Rosyę, a szczerze zbliżą
się do nas i pomogą do rozwiązania przeklętej kwestyi polskiej".
Redakcya „Now.
Wremieni" czuła się w obowiązku w tym samym numerze w osobnym artykule obszerniej rozwinąć myśl p. Siłowicza.
Jestto rodzaj ostatecznego, zamykającego rzecz, wyznania wiary co do owej przeklętej kwestyi polskiej.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: