Listy rosyjskie

Podajemy je w streszczeniu.
W XIX wieku — pisze redakcya „Now.
Wremieni" — rosyjskie prowincye Polski wydały złoty wiek polskiej literatury — nic podobnego nie stało się ani w Galicyi, ani w Poznaniu, a obecnie w Prusach postawiono na kartę
samo istnienie polskiej narodowości. — Niemcy kulturą i gwałtem „ścierają nerwową, niestałą ludność polską tak lekko, jak mokra gąbka kredę z tablicy szkolnej".
Buli to wszystkich Polaków, ale i Rosyan, „dla których w każdym razie Polacy nie są cudzoziemcami (czużakami), lecz wprawdzie powaśnionymi, a często przykrymi, biorącymi dużo
naszej krwi i nerwów, jednakże braćmi". Rosya nie chce ich widzieć wykreślonymi z karty ziemi.
Naród ten uzdolniony, który wydał Mickiewicza, jeszcze wiele może zrobić dla słowiańskiej sztuki i myśli.
Może to być nietylko cegła, jak mówi Siłowicz, ale „cenniejszy materyał".
Ale „Polacy powinni wyraźnie wyznać, że ich rola jest słowiańska i w Słowiańszczyźnie, a nie europejska i w Europie".
Polska, straciwszy niepowrotnie byt polityczny, może przechować swój byt etnograficzny i duchowy „w olbrzymich przestrzeniach europejsko - azyatyckich, zwanych Rosyą".
Rosya, to „państwo pokoju". „Ostra formuła stosunków polsko - rosyjskich: my albo oni — nie wytrzymuje krytyki". Ale „Polacy powinni wyrzec się marzeń".
Powinni zrozumieć, że im grozi niebezpieczeństwo germanizacyi, a w Rosyi mogą znaleźć oparcie. „Oto i wszystko, co potrzeba".
Ale potrzeba też, aby wiedzieli, czego chcemy od nich i wogóle od całej „nieszczęśliwej" zachodniej Słowiańszczyzny.
„Uświadomienie słowiańskie powinno się koncentrować, szukać punktu, na którymby się oprzeć mogło".
Rosyi świat germański nie grozi, lecz z jej strony „byłoby niemożliwem, zupełnie niepolitycznem stawiać pierwsze kroki ku zbliżeniu, które może i dla nas być pożyteczne, ale
konieczne i natychmiast konieczne jest... nie dla nas".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: