Listy rosyjskie

„Większy kawałek magnesu nie będzie sam ciągnął i przylepiał się do opiłków, które przypominają nasi bracia zachodni, będący dziś tylko obywatelami, a nie narodem".
Ze strony Rosyi „pierwszy krok do zbliżenia byłby kłamliwy, śmieszny, byłby zabawką".
Jak widzimy, wcale jasno wyraża się „miarodajna opinia rosyjska".
Jeżeli Ochorowicz napisał paradoks, że najuczciwszymi Niemcami są hakatyści, to może nie będzie paradoksem twierdzenie, że od polonofobstwa w rodzaju uprawianym przez „Nowoje
Wremia", lepsze jest dla nas polonofilstwo,"Moskowskich Wiedomosti", nad któremi unosi się duch zmarłego ich wydawcy Katkowa.
Nie bawią się one przynajmniej w obłudę.
"Nikt nas — piszą — nie może posądzić o germanofilstwo.
ale musimy stwierdzić, że wypadki poznańskie są następstwem niczem nie usprawiedliwionej, wyzywającej postawy Polaków i bezczelnych hałasów w Galicyi.
Panowie ci pracują w Prusach podług z góry ułożonego planu, prowadząc do otwartej wojny z państwem, a podszczuwają ich galicyjscy grabarze małorosyjskiej (?) kultury.
Mamy nadzieję, że naród rosyjski zdobędzie się na tyle trzeźwego sądu, aby pojąć, że wszelki sentymentalizm wobec tak zwanych "n i e s z c z ę ś l i w y c h" Polaków prędko
wywoła u nas bardzo niemiłe echa"...
Sprawiedliwość każe wyznać, że zaledwie parę drobnych pism rosyjskich przemówiło w tonie „Moskiewskich Wiedomosti", ale czułe wynurzenia w rodzaju „Now.
Wremini", są, jak zaznaczyłem, może jeszcze mniej warte, jako głos Syreny pragnącej łatwowiernych pogrążyć w zimne i śmiertelne fale morza rosyjskiego.
Jedynie można wierzyć w szczerość „S. Pietersburskich Wiedomosti" ks. Uchtomskiego i paru pokrewnych im organów, ale nie są one niestety wyrazem „miarodajnej opinii rosyjskiej".
Dowodem polonofilstwa prasy rosyjskiej jest dalej wielka jej obawa przed zaprowadzeniem ziemstw w t. zw. południowo - zachodnim kraju.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: