Listy rosyjskie

Sfery rządowe rozstrzygające tę sprawę (rozpatrywano ją na posiedzeniu Rady państwa 21 grudnia), chcą urządzić te ziemstwa odmiennie od ziemstw innych, a mianowicie zaprowadzić
system mianowania zamiast systemu wyborczego. Prócz tego zaproszeni do komitetów obywatele mają mieć głos tylko doradczy.
Obawa to przed Polakami, a zwłaszcza przed wpływem, jaki mogliby wywierać na lud i szkoły jako urzędnicy państwowi.
Jeżeli jednak sam projekt jest wyraźnie tendencyjny, antipolski, i jeżeli go popierają dzienniki, to trzeba przyznać, że są i wyjątki. W „Pięt. Wiedom.
", które, jak podniosłem, może jedynie odznaczają się względem nas sprawiedliwością, jakiś p.
Michał Wołyńskij tłomaczy, że w guberniach południowo - zachodnich zaledwie 1/7 ludności nie należy do prawosławnej massy, więc płonne są polityczne obawy przed ludnością
katolicką.
Prócz tego (pisze on) w ostatnich czasach olbrzymio zwiększyła się ilość rosyjskich właścicieli dóbr, żyjących w kraju.
Dalej osiedliło się w tych guberniach „dużo Czechów, małych, lecz rozwiniętych cywilizacyjnie, właścicieli ziemi, oddanych całkiem Rosyi".
Wreszcie i większość katolików - właścicieli, zwłaszcza średnich i małych posiadłości, nie daje żadnych powodów do niedowierzania.
Reforma administracyjna, której następstwem musi być zwiększenie podatków, wtedy będzie odpowiednią, jeżeli na przeznaczenie sum wydatkowanych będzie miała wpływ stanowczy
ludność miejscowa," a to — według p. Wołyńskiego — da się przeprowadzić jedynie przy systemie wyborczym.
Nie wiem, czy do polonofilskich objawów należy zaliczyć odezwę komitetu, zajmującego się wzniesieniem pomnika w Wilnie „impieratricie Katarynie Wtaroj".
Odezwa ta przypomina, iż „Ruś zachodnia, wskutek niesprzyjających historycznych zdarzeń, znajdowała się pod jarzmem cudzoziemskiem w ciągu trzech wieków".
Dopiero Katarzyna II „przyszła z pomocą tej rosyjskiej ukrainie (okrainie) i połączyła ją z Rusią Moskiewską".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: