Listy rosyjskie

Odtąd Ruś zachodnia „już spokojnie wstąpiła na drogę swobodnego cywilizacyjnego rozwoju".
Więc też należy uczcić pamięć „Wielkiej Monarchini" i postawić jej pomnik w Wilnie.
Uzyskano w tym celu najwyższe zezwolenie i „dano wszystkim rosyjskim ludziom możność rzucić swój grosz (leptu) na to powszechno - rosyjskie przedsięwzięcie, dla którego równie
drogi rubel, jak i kopiejka, przysłana ze wszystkich stron naszej wielkiej ojczyzny, jako dań dla uświęconej pamięci Wielkiej Opiekunki rosyjskiej ziemi''.
Koszta pomnika wyniosą koło 170.000 rs.; dotychczas zebrano dwie trzecie tej sumy.
— Szkoda, że komitet pomnika nie ogłasza, ile w tych dwóch trzecich znajduje się grosza, danego „dobrowolnie" przez „uszczęśliwionych" Polaków.
Na zakończenie tego pierwszego listu dodam, iż lwowskie demonstracye Rusinów o uniwersytet nie znalazły zbyt silnego echa w prasie rosyjskiej.
Nie jest to wynikiem „polonofilstwa", lecz tej okoliczności, że Rusini domagali się uniwersytetu...
rusińskiego, a prasa rosyjska, z małym wyjątkiem, zna tylko Rosyan, jęczących w Galicyi, pod jarzmem Polaków. Ich miłość słowiańska nie rozciąga się aż na Rusinów.
Jak zresztą obecnie wygląda ta miłość Słowiańszczyzny, postaram się skreślić w liście następnym.
.
II.

(Zadanie od Słowian pierwszych kroków.
— „Koła rosyjskie" wśród Słowian. — Mowa metropolity serbskiego. — Gimnazyaliści rosyjscy w Pradze. — Poglądy Rodionowa i Szarapowa.
„Kijewlanin" i „Nowosti" o sprawie wrzesiskiej. Zamknięcie ręki dla bratuszków. — Pożyczka bułgarska. — Traktowanie Rusinów. — Wieczór ukraiński.
— Porażka Słowianofilów na zjeździe lekarskim).
W pierwszym moim liście przytoczyłem w streszczeniu artykuł „Now.
Wremieni" o stosunku Rosyi do nas i do zachodniej Słowiańszczyzny.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: