Listy rosyjskie

Ponieważ list dzisiejszy poświęcam właśnie temu stosunkowi, przeto przytaczam najważniejszy ustęp owego artykułu w ścisłym, dosłownym przekładzie*).
„Mówimy o Polakach, a cały czas mamy na myśli i Czechów i Galicyan i całe
*) Nasze pisma „ugodowe" w tłomaczeniu tego znamiennego artykułu popełniły tendencyjne...
niedokładności, a „Kraj" ustęp poniżej przytoczony całkiem opuścił. Tak się „ugodę" buduje na kłamstwie.
wogóle koło zachodniej, nieszczęśliwej, burzliwej i spierającej się ze sobą Słowiańszczyzny...
„Świat niemiecki przechodzi w rzeczy samej kulminacyjny punkt swego rozwoju, a czy stan ten trwać będzie długo czy krótko, to i tak w niedługim czasie doprowadzić potrafi do
fatalnego położenia sam byt narodowości słowiańskich, lub bodaj cennych ich części.
I oto dlaczego winno się samopoczucie słowiańskie zacząć koncentrować, szukać punktów oparcia i gwarancyi dla przyszłości. Na drogach tych mają Słowianie tylko Rosyę.
„Ale Rosyi świat niemiecki dotąd niczem jeszcze nie zagraża.
I byłoby wprost niemożliwie i wysoce niepolitycznie, ażeby ona sama zrobiła jaki krok do zbliżenia, które i nam może być korzystne, ale gwałtownie potrzebne i niezwłocznie
potrzebne nie jest nam zgoła.
Większy kawałek magnesu nie może sam ciągnąć, zbliżać się i przylepiać do opiłków, jakie niestety przypominają bracia nasi z zachodu zupełnie rozdzieleni, obróceni w pył
etnograficzny, będący dziś tylko jednostkami, obywatelami, lecz nie plemieniem, nie narodem.
Mówimy o pierwszym kroku nie z opieszałości ku zbliżeniu się, lub z chełpliwości politycznej, lecz dlatego, że rzecz każda i krok każdy wynikać winien z istoty swej i z zadań
swoich. Ze strony Rosyi taki pierwszy krok byłby kłamliwy, śmieszny, byłby zabawką.
A wszelka poważna sprawa wyklucza zabawę i zresztą nie leży ona ani w naturze naszej, ani w tradycyi, ani w historyi".
Artykuł „Now.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: