Listy rosyjskie

Wremieni" organu „miarodajnej rosyjskiej opinii" jest echem dzisiejszych zapatrywań rosyjskich. Przyznać mu trzeba przebijającą miejscami niezwykłą szczerość.
Poza frazesami litości nad nieszczęsnemi narodami słowiańskiemi, które dla „opinii rosyjskiej" już nie są nawet narodami lecz „pyłem etnograficznym", poza przyznaniem, że z
pyłu tego byłby dla Rosyi pożytek, „Nowoje Wremia" stawia jasno kwestyę: przyjdźcie do nas, upokórzcie się (wy jednostki, nie narody) a my was do siebie...
wcielimy, Rosya bowiem jest zbyt wielką panią, aby sama szła do swoich biednych krewnych z pomocą.
W zwykłych, ludzkich stosunkach, prawdziwa filantropka, jeżeli ma serce pełne litości, sama wyszukuje biedaków, stara się im osłodzić los i wynaleść najmniej przykrą dla biedaka
formę jałmużny.
Jeżeliby zaś wielka pani, widząc bliską swoją rodzinę ginącą z nędzy, nazywała ją „pyłem", nędzą, hołotą i nie robiła do niej „pierwszego kroku", lecz czekała, aż do
jej stóp upadną, — to dla takiej filantropki mało byłoby słów pogardy.
My naturalnie nie zapatrujemy się na Słowiańszczyznę tak, jak organ ,,miarodajnej rosyjskiej opinii".
My uznajemy Rusinów, a nie widzimy w nich jakichś Haliczan, czy Galicyan, odpadek narodowości rosyjskiej, — my ani siebie, ani Czechów, ani innych narodów zachodnio -
słowiańskich, nie uważamy za „pył" etnograficzny, — my wreszcie porównanie Rosyan do magnesu, a innych narodów słowiańskich do opiłków, musimy przyjąć z uśmiechem
pobłażliwym.
Tych „opiłków'" jest na świecie koło 75 milionów, a czystych Rosyan „Wielkorusów" żaden matematyk nie doliczy się więcej nad 50 milionów, boć przecie Rosyanami nie są
zamieszkujący państwo rosyjskie: Polacy, Rusini, Litwini, Finlandczycy, Niemcy, Grecy, Rumuni, Bułgarzy, Estończycy, Łotysze, Tatarzy, Kirgizi, Persowie, Czeremisi, Czuwasze, Ostyacy,
Samojedy, Jakuci, Mongoły, Buryaci, Tunguzi i t. d. i t. d.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: