Listy rosyjskie

— Powtarzają się więc z tej strony szablonowe frazesy o „kolosie na słomianych nogach", o naszej olbrzymiej wyższości cywilizacyjnej, która stanowi silne przedmurze przed
nawałem barbarzyństwa.
Dla drugich, widzących w dobrobycie jednostek całą podstawę bytu narodowego, Rosya jest rajem obiecanym, w którym tylko żyć, a nie umierać, a pogląd ten łączy się znowu z
przesadnem wyobrażeniem o niezwyciężonej potędze caratu.
Fałszywość obu tych poglądów jest widoczna dla każdego, kto nie ze starych anegdot i pamiętników, lub ze słyszenia od takich, co byli przez tydzień...
w Warszawie, czerpie swe wiadomości o Rosyi.
A przecież w interesie naszym należałoby dobrze przypatrzeć się stosunkom państwa, pod którego jarzmem żyje 2/3 ludności polskiej i z którem zapewne jeszcze przez czas długi
(niestety!) związane będą nasze losy.
— Poznanie Rosyi współczesnej jest dla nas rzeczą milion razy ważniejszą, niż badanie stosunków teatralnych paryskich, życia artystycznego w Wiedniu, lub zwyczajów angielskich,
a przecież całe łamy poświęcają im pisma poznańskie i galicyjskie.
W tem przekonaniu chcemy, od czasu do czasu, dawać czytelnikom „Nowej Reformy" sprawozdania z objawów życia rosyjskiego.
— Nie będą nam obojętne zarówno prądy polityczne, społeczne i religijne, jak stosunki ekonomiczne, sprawy oświaty, przemysłu, literatury, a nawet obyczaje i charakterystyczne
objawy życia rodzinnego i towarzyskiego. — Chcemy dać choć szkicowy, ale wierny obraz tego, jak Rosya żyje, o czem myśli, do czego dąży.
Obraz ten będziemy kreślili „sine ira", opierając się przeważnie na obfitym materyale, jakiego dostarczają pisma rosyjskie wszelkich odcieni.
Żałować nam tylko przychodzi, że całego tego materyału nie sposób wyczerpać, ani ująć w całość systematyczną, przechodzi to bowiem ramy przygodnych fejletonów.
Po tym wstępie przystępujemy „ad rem", zaczynając od tego. co nas na razie najbardziej obchodzi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: