Listy rosyjskie

, nie licząc najświeższych „Wielkorosyan"...
w Mandżuryi, — Dlatego też ton, jaki przybiera wobec Słowiańszczyzny „miarodajna rosyjska opinia", uważać musimy, mówiąc słowami „Now. Wremieni".
za „wprost niemożliwy i wysoce niepolityczny', za „krok fałszywy, śmieszny i zabawny".
Po wybuchu szczerości, za którą należy podziękować, „miarodajna opinia rosyjska" powraca zaraz do obłudy. Boć chyba nie można inaczej, jak obłudą, nazwać żądania...
pierwszych kroków ze strony Słowiańszczyzny. — Jakto? Więc tych kroków dotychczas nie było?
A toż tyle ich zrobiono, że możnaby odbyć niemi podróż z Pragi do Irkucka, jeżeli nawet nie do... słowiańskiego Port - Artura.
Pomińmy już naszych ugodowców, ich płaszczące się artykuły i ich czyn: entuzyastyczne przyjęcie cara w Warszawie — pomińmy poznańskie rusofilstwo i sporadyczne objawy jego w
polskiej publicystyce galicyjskiej — pomińmy wreszcie mające swą długoletnią historyę moskalofilstwa Rusinów — lecz spójrzmy na resztą Słowiańszczyzny.
Ten "pył etnograficzny" dawał i daje takie dowody idealnego wiernopoddaństwa, jakby połowa przestrzeni między Bałtykiem a Adryatykiem, granicami Turcyi i Morzem Czarnem rządzoną
już była przez generał - gubernatorów, ujezdnych naczalnikow i prystawow. Dzieje miłości Słowiańszczyzny do „matuszki Rassii" dałyby się pomieścić zaledwo w kilkunastu tomach.
A każdy rok przynosiłby nowe, obszerne rozdziały.
Weźmy np.
pisma rosyjskie z ostatniego miesiąca — ileż w nich szczegółów o dążeniu Słowian do Kosyi, o uwielbianiu Rosyan przez ich zachodnich „braci"!
Z „przysmaczków" tych podam kilka na „spróbowanie".
Oto więc naprzód mamy w „S.
Pietierburskich Wiedomostiach" obszerną korespondencyą z Lubiany o „kołach rosyjskich" wśród Słoweńców.
Powstanie swoje zawdzięczają one przeważnie, „godnej podziwienia" energii dra L. Jenki. W r.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: