Listy rosyjskie

1898 rozpoczął on bezpłatną naukę języka rosyjskiego, z której korzystało koło 200 osób.
— Rząd austryacki, widząc to "zbyt silnie podkreślone dążenie kraińskich Słoweńców do rusofilstwa", przysłał na wykłady swego policyjnego komisarza, czego następstwem było
zamknięcie kursów. Dr.
Jenko wiedział jednak, że ten „ucisk" rosyjskiego języka nie może przekroczyć progów jego prywatnego mieszkania, więc też dwa razy w tygodniu 40 osób w jego domu kształciło
się w ukochanym przedmiocie.
Ponieważ byli pomiędzy nimi uczniowie gimnazyalni, przeto namiestnik Krainy zawiadomił dyrektorów szkół średnich, że uczniowie ci, w razie dalszego uczęszczania na nauką do dra
Jenki, „zostaną wypędzeni, a personal nauczycielski otrzyma uwolnienie od służby" (??!!!
) Wylawszy dużo oburzenia na rząd austryacki, korespondent wspomina, że jeszcze przed działalnością dra Jenki, jeden z posłów kraińskich postawił w Sejmie wniosek wprowadzenia
języka rosyjskiego, jako obowiązkowego, do szkoły realnej; — wniosek upadł wskutek uwagi namiestnika: „Chwała Bogu, język rosyjski nie jest nam jeszcze potrzebny".
Tymczasem zrozumienie jego „konieczności" obejmowało coraz szersze koła. Słowieńcy od nauki języka przeszli „do uczenia się wszystkiego rosyjskiego".
Stało się to przy pomocy „kół rosyjskich" (krużkow). Do „krużka" lublańskiego należy koło 100 członków.
Za przykładem Lubiany zorganizowano „russkije krużki" w Idryi, w Wyrchniku i Krańju.
Zaraz potem i w innych prowincyach południowej Austryi powstały „krużki", a mianowicie: w Cylei, Zadarze, Tryjeście i wielu innych miastach Styryi, Dalmacyi i Pobrzeża.
— Wszystkie one pracują nietylko nad wyuczeniem się języka rosyjskiego, ale nad „wyuczeniem się wogóle Rosyi".
„Rzecz powstała sama przez się, bez postronnych wpływów, bez porozumienia się między osobami".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: