Listy rosyjskie

Ktoś naprzykład, będący studentem w Wiedniu, usłyszał pieśń rosyjską i "pokochał ją"; ktoś drugi przebywał chwilowo w Rosyi i stał się jej wielbicielem (pokłonnikom); inny
wreszcie czytał w niemieckim języku przekłady utworów rosyjskich, zachwycił się niemi i zapragnął odczytywać je w oryginale; — ludzie ci różnemi drogami przyszli do jednego
celu. „Na nieszczęście" są i tacy, co przeszkadzają sprawie.
Niemieccy przyjaciele Słowiańszczyzny rozpuszczają niesłychane „bajki" (niebylicy) o Rosyi; piszą w swoich dziennikach o rozbiorze Polski, o rosyjskich mniemanych gwałtach,
uciskach, o rosyjskiej chytrości, zachłanności, o tem, że Rosya „chce zatrzeć słowiański indywidualizm".
„Bajkom" tym na nieszczęście wierzą ci, „co nie znają ani historyi Rosyi, ani jej dzisiejszego bytu i ustroju".
Ale nie należy do tego przywiązywać wielkiego znaczenia, bo to rzecz przemijająca, bo tylko mały procent południowych Słowian daje się okłamywać.
„Rosyjskie krużki mają wielkie znaczenie dla całego świata słowiańskiego — i dla Rosyi".
O takich samych „krużkach", istniejących w Serbii, donosi „Nowoje Wremia".
Jeden z nich świeżo powstał w Niszu, a między jego członkami jest najwięcej profesorów, oficerów, duchownych i lekarzy.
Rząd postanowił przeprowadzić w skupczynie ustawę o wprowadzeniu języka rosyjskiego, jako obowiązującego dla wszystkich szkół średnich.
„Nowoje Wremia" przytacza głosy pism serbskich, witających ten projekt z entuzyazmem.
W temże piśmie czytamy streszczenie jakiejś serbskiej broszury o tem, że Serbowie i Bułgarzy stanowią jeden naród, który razem z Czarnogórą rozporządzą półmilionową armią.
Jeżeli ten jeden naród będzie szedł z sobą ręka w rękę, to leży przed nim świetna przyszłość. A gdyby półmilionowa armia nie dała wrogom rady.
"to jest komu ją wyręczyć: nasza starsza siostra z Północy razem z walecznym sojusznikiem (Francyą) przyślą nam na pomoc ośm milionów swoich chrobrych bohaterów".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: