Listy rosyjskie

Kiedy mowa o Serbii, warto przytoczyć choć w streszczeniu mowę, jaką wygłosił w Belgradzie w poselstwie rosyjskiem serbski metropolita Inocenty, „w dzień wysoko uroczysty imienin
Grosudarja Impieratora".
Zwróciwszy się do posła, prosił go, aby w dniu, w którym stumilionowa braterska Rosya obchodzi dzień Anioła - Chranitiela Najprawowierniejszego Monarchy, mógł i on otworzyć
swoją duszę.
— „Fale ożywiającego porywu, które dziś olbrzymio wznoszą duszę i serce pobożnego narodu rosyjskiego, zlewają się z falami naszego duchowego porywu i z radością,
przepełniającą nasze serca". Łączą nas: jedna i ta sama święta wiara, ta sama krew i te same ideały, więc nic dziwnego, że wspólnie obchodzimy radości.
„Ale jest jeszcze coś innego, co zawsze porywa i podnosi naszego ducha do tej n i edostępnej (niedosiagajemoj) wyżyny, z której sława cara Mirotwórcy (Twórcy pokoju) swoim
oślepiającym blaskiem oświeca i zadziwia świat cały. Wszechmogący car Mirotwórca troszczy się o pokój całego świata, zabezpieczający ludzkości prawdziwy postęp.
Wszyscy ludzie myślący, ludzie postępu i wszystkie oświecone narody, zobaczywszy to i odczuwszy, wyrażają swój zachwyt i sławią Mirotwórcę świata"...
Po odprawionych modłach kościelnych, my i teraz wznosimy modlitwy za długie i szczęśliwe życie Najprawowierniejszego Imperatora i Dom jego panujący.
„Niech ciepło jego serca ogrzewa te miliony męczenników naszych braci, którzy jeszcze i dziś uginają się pod ciężarem jarzma i noszą na swoich plecach krzyż Golgoty; niech
dobroczynny promień przejasnej Carskiej duszy oświeci radością dusze tych męczenników, oczekujących jak promienia grzejącego słońca, miłości Najmiłościwszego Imperatora,
która przemieni ich łzy w radość na sławę Boga, ku wielkości cara Mirotwórcy i na szczęście ludzkości. Niech żyje Imperator Wszechrosyi! niech żyje rosyjski Dom panujący!
niech żyje bratni naród rosyjski!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: