Listy rosyjskie

Po uroczystem przyjęciu w „Sokole", udali się młodzi goście do „Mesztan skiej Besedy", gdzie dano dla nich bankiet; wygłoszono niezliczoną ilość toastów, śpiewano rosyjskie
pieśni, orkiestra grała hymn „Boże caria chriani" wśród niemilknących oklasków ze strony przepełniającej salę czeskiej publiczności.
Dnia następnego przyjmował gimna zyalistów w ratuszu prezydent miasta w otoczeniu Rady.
Przy wspaniałem śniadaniu posypały się toasty, których sens był, że w „Ro-
syi pokłada wszystkie nadzieje cała Słowiańszczyzna", że jej sądzono ją zjednoczyć.
Po zwiedzeniu różnych instytucyj przyjmowano po raz drugi młodzież rosyjską w „Sokole", poczem udała się na wieczór, wydany na jej cześć przez „Narodni Dom na Kralevskych
Vinohradech". Bankiet odbył się na terasie wśród szumu wodotrysków i dźwięków orkiestry. Płomienne toasty oklaskiwał tłum, zebrany w ogrodzie.
Raptem ktoś zaintonował: „Boże caria chrani" — tłum obnażył głowy, a słowa „carstwuj na sławu!" wybiegły z tysiąca piersi.
Czwartego dnia rano odjechali kazańscy gimnazyaliści, żegnani przez tłum Czechów i czeskie damy, umyślnie na dworzec przybyłe.
Niemilknące okrzyki odezwały się w chwili ruszenia pociągu.
„Cała podróż z Pragi do Ołomuńca była raczej tryumfalnym pochodem, niż skromną wycieczką studencką, przedsięwziętą po Europie w celach naukowych".
— Na całej przestrzeni, po której biegł pociąg, ludność gromadami stała przy torze, wznosząc okrzyki, a na każdej większej stacyi witały podróżnych ogromne rzesze z Radami
miejskiemi na czele; wygłaszano gorące mowy pod adresem Rosyi, śpiewano hymny, a czeskie damy i dziewice obsypywały młodzież rosyjską kwiatami i przynosiły jej do wagonów wszelkie
możliwe przekąski i napoje.
Przed samym Ołomuńcem nadkonduktor pociągu wpadł w taką ekstazę, że naprzemian wszystkich ściskał, ze łzami całował portret Gosudaria Impieratora i śpiewał: „Boże caria
chrani".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: