Listy rosyjskie

— „Tak nas (kończy mło-
dy kniaź) przyjmował naród czeski, widząc w nas nie młodzież, lecz wielką potężną Rosyę".
A „Nowoje Wremia"', rosyjska miarodajna opinia, żąda jeszcze... pierwszego kroku.
Ale już to choćby, co na razie przytoczyłem, dowodzi, że postawiono już nie pierwsze, lecz ostatnie kroki na drodze zupełnego oddania się i zapomnienia o...
poszanowaniu własnej godności.
Ale takie pojęcie, jak „Nowoje Wremia" o pierwszym kroku, ma, zdaje się, z małym wyjątkiem, całe dziennikarstwo rosyjskie.
Coraz częściej podnoszą się głosy, aby zerwać stanowczo ze słowianofilstwem i zostawić Słowian ich losowi. Niejaki J. D.
Rodionow tak się na to zapatruje: Za młodu (są w skróceniu jego słowa) zachwycałem się Słowiańszczyzną i o mało sam nie poszedłem przelewać krew za miłych braciszków
(bratuszek). Po 25 latach mam przekonanie, że większa część naszej dzisiejszej biedy pochodzi z tych zachwytów.
Zaczęły się rozczarowania od Plewny, od gorzkiego przekonania o naszej niegotowości wojennej i finansowej.
Po San-Stefano nastąpił ubliżający nam pokój berliński, pojawiły się rokosze (kramoła), spiski nihilistyczne, nakoniec popełniono morderstwo na carze, a po niem powstała re
akcya, do dziś dnia panująca. „Drogo zapłaciła Rosya za swe porywy".
Następnie Rodionow zastanawia się nad dzisiejszem, smutnem położeniem Rosyi, i sądzi, że pierwszem jej zadaniem jest wejść w siebie, zająć się polityką wewnętrzną, a nie
Mandżuryą, ani Słowiańszczyzną. Niech prowincya przyjdzie do życia, a znajdą się w niej dzielni ludzie, co ją podniosą umysłowo i ekonomicznie.
Wtedy Rosya stanie się silną i kwestya słowiańska rozwiąże się sama przez się.
„Skąd dziś z dziurawą kieszenią, trapieni corocznie głodem, mamy się bawić w filantropię dla Słowian, którzy, prawdę mówiąc, posiadają ziemię wyborną, klimat doskonały i
są od nas bogatsi".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: