Listy rosyjskie

Takie zapatrywania są widocznie bardzo silnie zakorzenione, kiedy aż jeden z wybitnych publicystów, Siergiej Szarapow, uznał za stosowne wystąpić przeciw nim w swoich
„Zamorozkach" *). Nie bawi się on jednak w czułości, lecz traktuje rzecz ze stanowiska interesu rosyjskiego.
Jeżeli Rosya zapomni o Słowianach, to z czasem pochłonie ich Austrya, a Austryą zawładną Niemcy.
Dopóki Słowiańszczyzna może się opierać naciskowi germanizacyi, dopóty jest „pierwszą ochotniczą strażą Rosyi".
Armia serbska, bułgarska i czarnogór ska stanowią rodzaj jej „naturalnego lewego flanku", a dla pozyskania go „niczego więcej nie potrzebujemy oprócz politycznej mądrości i
przezorności". Czyż lepiej będzie, jeżeli zamiast 50 - milionowej Germanii, słabej Austryi, sparaliżowanej Turcyi i gotowych iść
*) P.
Szarapow wydaje peryodyeznie swe dzieła i artykuły w kwestyach bieżących. Ciekawe to wydawnictwo, gdyż autor - wydawca składa prenumeratorom szczegółowe sprawozdanie kasowe z obrotu.
A obrót to niemały, bo w samym wrześniu r. z. dochód wynosił 1.985 rs., a rozchód 1.541. Autor pobrał „pensyę" miesięczną 400 rs.
za nami, „gdzie nam się tylko podoba" Serbii, Bułgaryi i Czarnogórza — będziemy mieli przed sobą Germanię ze 120 milionami ludności, którą ona potrafi zorganizować.
Taka perspektywa stoi przed nami, jeżeliby Francya i Rosya zaniedbały rozumnej polityki. Niemcy nawlekłyby na swój sznurek i Austryę i półwysep Bałkański i Małą Azyę...
i Rosyę". Jeszcze do tej chwili „nie obliczyliśmy ich siły w naszym domu, ale nie braknie nam oznak wcale nie pocieszających". „Jakże więc nam (kończy p.
Szarapow) porzucać kwestyę słowiańską, kiedy ona w rzeczywistości stanowi naszą najgłówniejszą i najcenniejszą broń polityczną".
Otwartość nielada.
O Polaków, Czechów, Słoweńców i t. d. p. Szarapow całkiem się nie troszczy, jemu idzie tylko o Słowiau niby niezawisłych, a służących po ukazu interesom Rosyi.
Tych tylko trzeba mądrze za kark trzymać, aby mieć przednią straż do walki z Niemcami.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: