Listy rosyjskie

Niemniej otwarcie, a dodajmy, całkiem uczciwie, odzywa się „Kijewlanin" w sprawie wrzesińskiej: „Jeżeli Polacy (pisze) chcą prowadzić walkę kulturną z Niemcami, to jaką pomoc
Rosyanie im dać mogą? Żadnej, prócz platonicznego współczucia i to w ilości bardzo ograniczonej. Ale to nie wystarczy.
Jaką pomoc okazać mogą Polacy z Galicyi i z Królestwa Polskiego braciom poznańskim? Także prawie żadną.
Nie można bowiem uważać za pomoc, ofiary kilku tysięcy rubli „na ofiary barbarzyństwa pruskiego".
Na wadze polityki realnej mowy ogniste, protesty, odezwy do opinii Europy, nie mają w istocie żadnej wartości.
Przekonali się o tem Polacy już nieraz, a jako najlepsze potwierdzenie tego, czyż nie może służyć obecna tragedya boerska?
Bohaterska walka Boerów poruszyła całą Europę i nie może iść w porównanie z procesem gnieźnieńskim, współczucie jednak Europy, choćby z garstką różnoplemiennych
ochotników, pogorszyło tylko położenie Boerów.
„Część prasy rosyjskiej z powodu procesu gnieźnieńskiego, wyrażając współczucie Polakom poznańskim, zaczęła rozprawiać o zjednoczeniu Słowian, o brakującej w
słowiańskim zbiorze polskiej cegiełce (przytyk do „N. Wremieni" ), o germanizmie, jako ogólnym wrogu Słowiańczyzny, z którym należy prowadzić wszechsłowiańską wojnę.
Proponują Polakom rozejrzeć się w Słowiańszczyźnie i oddać się z ufnością Rosyi i rosyjskiemu społeczeństwu...
„Przypuśćmy, że wszystko to jest słuszne: przypuśćmy nawet, że smutne nauki poznańskie pomogą Polakom do rozejrzenia się w Słowiańszczyźnie, jednakże nasza ręka wzdraga
się pisać Polakom w danej chwili słów podniety. Jedność słowiańska, jak obecnie, jest tylko marzeniem, marzeniem odległem.
Jeśli robi ona jakie postępy w teoryi, to w rzeczywistości panuje ogromny rozdział, wzajemna obawa a nawet dążność do dalszej odrębności...
„Nie można na seryo mówić o zjednoczeniu Słowian, dopóki rosyjski język literacki nie stanie się języ-
kiem ogólno - słowiańskim (aha!
oto idzie) nawet w stosunkach wzajemnych (!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: