Listy rosyjskie


Wspomnieliśmy na początku, że sprawa wrzesińska (dzienniki rosyjskie piszą z niemiecka: „wreszeńska") jest dość szczegółowo omawiana przez prasę rosyjską.
Wprawdzie ogólny ton tych omówień jest dla nas przychylny, ale ze wzmianek pism polskich można o nim powziąć zbyt przesadne wyobrażenie.
Olbrzymia większość pism politycznych (a jest ich w Rosyi koło 150) poprzestała na krótszych lub dłuższych sprawozdaniach — kilkanaście jednak zdobyło się na redakcyjne uwagi,
lub na dłuższe artykuły. Początek — jeżeli się nie mylę — dały „Birżewyja Wiedomosti", wydawane przez p.
Stanisława Proppera, brata krakowskiego adwokata; pisały najobszerniej i z największą znajomością rzeczy.
Dalej należy wyliczyć sympatyczne głosy „Pietierburskich Wiedomosti" (kniazia Uchtomskiego), „Swieta", „Nowosti", „Rossii".
„Pietierburskija Wiedomosti" ubolewały, że w parlamencie niemieckim Koło polskie „popełniło błąd, oczekując od starego, flegmatycznego arcydyplomaty, ks.
Radziwiłła, nie obdarzonego przytem zdolnościami oratorskiemi, potężnego aktu oskarżenia, jakim stanowczo powinna być interpelacya". Według tego pisma, należało interpelantowi ,.
nazywać rzeczy po imieniu, pokazać rządowi prskiemu jak w zwierciadle całą nieludzkość i zupełną bezcelowość jego brutalnej germanizacyi, rzucającej się na najświętsze
ludzkie uczucia... Radziwiłł zaś bawił się w komplementy dla kanclerza, dla jego humanizmu, poczucia sprawiedliwości"...
Najwięcej wszakże zwróciło uwagę wystąpienie organu p.
Suworina. „Nowoje Wremia", najpoczytniejszy organ rosyjski, uchodzący też słusznie za wyraz rosyjskiej opinii, zajmowało zawsze wrogie stanowisko wobec Polaków.
Nagle na szpaltach jego ukazało się kilka artykułów, potępiających z całym zapałem rząd niemiecki za „bezlitośny wyrok sędziów pruskich". Ba!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: