Listy rosyjskie

Jak przy tych słowach „Kijewlanina", słowach tak znakomicie charakteryzujących, co otrzymujemy i czego oczekiwać możemy od sympatyj rosyjskich — jak przy tych słowach wyglądają
te deklamacye i rozpacze, wydawane przez część prasy poznańsko - gali cyjskiej z powodu jakiejś dziecinnej i dziecięcej manifestacyi przed konsulatem rosyjskim we Lwowie — jak
wyglądają ci poważni mężowie, co chcą „z całą surowością" sądzić wybryki gimnazyastów, „mogące zaszkodzić całemu narodowi" (o sancta simplicitas!
) — jak wyglądają i owi mężowie, co rozdzierają szaty i w zbiorowych odezwach ostrzegają „przed niebozpieczeństwem w skutkach swych nieobli czalnem". Co za stare dzieci!
Czyż oni na seryo przypuszczają, że nasz stosunek do Rosyi zależy od „czczych słów" (wyrażenie „Kijewlanina") kilku gazet rosyjskich lub od ulicznego krzyku garstki
niedorostków?
I dziś jeszcze, po stwierdzonej historycznie genialnej przebiegłości i „praktyczności" polityki rosyjskiej, są tacy naiwni, ci wierzą, iż na jej kierunek takie „czcze słowa" i
takie „fakta" wpływ wywrzeć mogą?
Czyż ci naiwni są i ślepi i głusi, kiedy nie widzą i nie słyszą, co się dzieje w Finlandyi — a tam przecież ludność nie dała nawet najmniejszego powodu do odbierania jej
zaprzysiężonych praw konstytucyjnych i autonomicznych.
Ale nietylko „Kijewlanin" jest tak szczery — już przed nim „Nowosti" zamieściły artykuł: „Polonia placet omnibus", w którym pisały mniej więcej, że polskie dzienniki
„niepomiernie wydawszy proces gnieźnieński", dały sposobność wszystkim „załatwiać rachunki z Niemcami".
Dzienniki rosyjskie, według „Nowosti", lekkomyślnie czyniły, taniemi frazesami sympatyi wzbudzając w Polakach jakieś nadzieje.
„Sympatye takie przynoszą Polakom tylko szkodę", bo zawiodą się, sądząc, że mogą na coś liczyć, lub że Prusy "zlękną się opinii publicznej".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: