Listy rosyjskie

Tak jest — „Nowosti" trafiły w sedno rzeczy — nie miłość ku Polakom, lecz chęć „załatwienia rachunku z Niemcami" zdawkową monetą taniego oburzenia, była źródłem
rzekomego i chwilowego polono filstwa części prasy rosyjskiej.
Widzimy, że i całe słowianofilstwo rosyjskie jest tyle warte, co i polonofilstwo.
Nie brak w Rosyi zapewne stu, tysiąca, może i kilku tysięcy jednostek szlachetnych, co mają sym patyę dla Słowiańszyzny, a nawet i dla nas, nie z interesu, — ale takie jednostki
zawsze były i z platonicznej ich miłości nigdy nam nic nie przyszło.
Słowianofilstwo było przez pewien czas w Rosyi modą, dziś nią już być przestało. Zanik jego jest widoczny.
Jestto rzecz nawet całkiem wytłómaczona. Słowiańskie hołdy, składane Rosyi, stały się strawą codzienną, a więc się przejadły. Tylko interes, ale interes osobisty Rosyi.
tak jak go przedstawia p. Szarapow, gra jeszcze wielką i jedyną rolę. Interes ten nie obejmuje wszakże ani Polaków, ani Czechów, ani innych ludów słowiańskich Austryi.
Co do pierwszych, przyjęła Rosya system rusyfikacyjny i trwa w nim niezmiennie, bo każdy miesiąc prawie przynosi dalsze usiłowania w tym kierunku.
Austryaccy Słowianie są dla Rosyi zbyt daleko, — czuje ona, że tego kąska nigdy nie dostanie.
Jedynym jej interesem jest za pomocą tych Słowian sprawiać kłopot Austryi, bo każdy sąsiad jest tam słabszy, a więc i wygodniejszy, im więcej ma u siebie kłopotów.
Gdyby nie chęć posiadania „lewego flanku", znikłaby i miłość do braciszków naddunajskich.
Braciszkowie ci (bo z ironiczną nazwą „bratuszki" spotykamy się w pismach rosyjskich wszelkiego kierunku) irytują nawet Rosyan swojem nieustannem wyciąganiem ręki.
Urzędowy czarnogórski „Głas Czrnogorca" ogłosił oficyalny komunikat petersburskiego słowiańskiego Towarzystwa - Dobroczynności, wręczony czarnogórskiemu ministrowi spraw
wewnętrznych przez agenta rosyjskiego w Cetynii. (Taki sam komunikat otrzymały rządy Serbii i Bułgaryi).


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: