Listy rosyjskie

Słowiańskie Towarzystwo Dobroczynności zwraca uwagę, iż Bułgarya i Serbia mają rządy własne, a więc posiadają „możność pomagania swoim poddanym, pragnącym odebrać wyższe
wykształcenie", tymczasem nieustannie zwiększa się ilość młodych Słowian, żądających pomocy od Towarzystwa.
Towarzystwo musi często odmawiać, ponieważ nie posiada odpowiednich środków, a wreszcie znaczna część proszących nie ma odpowiedniego naukowego przygotowania.
Z tego powodu byłoby pożądanem, aby młodzi Słowianie przysyłali naprzód swe metryki i świadectwa, a przybywali do Rosyi dopiero po otrzymaniu przychylnej odpowiedzi.
Poważny głos zabrały w tej sprawie „Pietierburskija Wiedomosti" Stwierdziły, że tak, jak jest, dalej być nie może.
Źli uczniowie psują reputacyę Słowian w Rosyi i nawzajem, powróciwszy do siebie, kompromitują Rosyę w oczach słowiańskich.
Wprawdzie „niektórzy bracia grożą, że jak im nie damy pomocy, to pojadą do Wiednia lub Berlina — szczęśliwej drogi!
" Lepiej wydawać te same pieniądze dla mniejszej, ale lepszej i dostatecznie przygotowanej liczby jednostek.
„Już przedtem zwracaliśmy uwagę, że rosyjska szkoła wydała bardzo, mało wybitnych działaczy dla świata słowiańskiego, a jeżeli znaleźli się i wybitni, to pracowali na innem
polu, aniżeli się u nas przygotowali.
Od każdego takiego „bratuszki" wymagaliśmy przedewszystkiem i jedynie zupełnego nam oddania się, więc też wracają od nas tylko politycy i maniacy polityczni, a wśród nich niw
znajdziesz ze świecą porządnego lekarza lub prawnika. Cośmy posiali, to i wschodzi.
Uczyliśmy ich wierności (predannosti) dla Rosyi, wygłaszaliśmy do nich gorące mowy o słowiańskiej wzajemności, więc też nie mieli czasu zajmować się nauką, a u siebie w domu
tej polityce nadali takie formy, że... niech Pan Bóg broni.
"
Rezultatem takiej „samozwańczej polityko manii są tylko niepowodzenia za niepowodze -
niami, a te ostatnie wywołują rozgoryczenie przeciw nam wśród Słowian".
Takich „słowiańskich diejatielej sfabrykowaliśmy całe setki".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: