Listy rosyjskie

Następnie udawał studenta instytutu technologicznego lub wojskowo - lekarskiej akademii, i jako taki wyłudzał znaczne datki pieniężne od ludzi bogatych.
Doszło do tego, że ogłoszono publicznie jego sprawki w organie synodu bułgarskiego, ponieważ sfałszował nawet rekomendacye na blankiecie metropolity Gerwazya, opatrzonym urzędową
pieczęcią. Nie przeszkodziło mu to jeździć po całej Rosyi, gdzie wyłudzał pieniądze na podstawie sfałszowanego listu towarzysza oberprokurora synodu, Sablera.
Wyzyskiwał łatwowierność rozmaitych monasterów rosyjskich i wogóle słowiańskich, podszedł nawet monachów z góry Atos.
Sam monaster Pantelej monowski pomógł mu w ciągu paru lat blisko tysiącem rubli, w ostatnich czasach widziano go w Odesie, skąd nagle znikł, aby uszczęśliwić inne miasto.
„Grażdanin" czyni uwagę, że Rosya ma taką mnogość własnych aferzystów, że nie potrzebuje gościnnych występów słowiańskich.
„Nowoje Wremia" sądzi, iż byłby czas, aby „bracia Słowianie wyrzekli się przekonania, że każdy z nich bez względu na jego osobistą wartość, znajdzie dla siebie zawsze w
Rosyi, gotowy stół i dom".
Następstwem wzmiankowanego artykułu „St. Pietiersburskich Wiedomosti" był sekretny w tymże duchu okólnik rosyjskiego ministra o - światy.
Prawie wszystkie dzienniki bułgarskie przyznały słuszność wywodom rosyjskiego organu, ale mimo to każdy z nich prawił coś o „krzywdzie" i o rozgoryczeniu.
„Dobre i to przynajmniej — pocieszają się „St. Piet. Wiedomosti", iż wywodów naszych nie nazwano kłamstwem".
Wogóle „bratuszki " bułgarskie krzywią się nieco na Rosyę.
Mówią, że bardzo się popsuły uczucia Petersburga względem Bułgarów.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: