Listy rosyjskie

„Po wielu uczynionych nam obrazach i po niesłychanem poniżeniu się z naszej strony — mówił minister bułgarski do pewnego grona posłów — zgodził się rząd rosyjski
pożyczyć nam na kilka miesięcy 4 miliony franków, ale wiecie panowie, pod jakiemi warunkami. Wstyd mówić, ale niech nasz naród wie o tem, aby się nie dał po raz drugi podejść.
Zabrano nam 7 milionów państwowych obligacyj, ale to jeszcze nie wszystko.
Postąpiono z nami tak, jak się postępuje z kupcem zbankrutowanym: opieczętowano jeszcze czerwonym lakiem 4 miliony franków w srebrze, leżących w piwnicach bułgarskiego Banku
narodowego... Za 4 miliony pożyczki wzięto od nas ni mniej, ni więcej, tylko 11 milionów gwarancyi.
Ruskie pieczęcie do tej chwili czerwienią się nad na - szem srebrem w piwnicach Banku, czekając, aż zapłacimy państwowemu Bankowi rosyjskiemu 4 miliony franków w złocie.
" Prawdziwość tego opowiadania stwierdziła między in nemi „Swobodna Duma", organ byłego mini stra - prezydenta Iwanczewa, z tym dodatkiem, że opowiadającym był minister -
prezydent Karawełow (i ten świeżo ustąpił z tego stanowiska).
Zesumujmy teraz te objawy miłości rosyjskiej ku Słowiańszczyźnie.
Dla Polaków są „czcze słowa"', jest platoniczne współczucie „ex re" Wrześni zapomocą tanich frazesów, które, jak twierdzą „Nowosti" i „Kijewlanin", mogą się zamienić w
niedźwiedzią przysługę. Od Słowian austryackich wymaga się „pierwszych kroków", kiedy już ich zrobili tysiące, a nic się nawet nie mówi, jakiej za to mają oczekiwać nagrody.
Słowian na półwyspie bałkańskim traktuje się jako przednią straż, jako wasalów potężnego monarchy, a jeżeli którym pożycza się półtora miliona rubli, to bierze się w
zastaw jedenaście milionów franków.
Nie wspominałem nic jeszcze o Rusinach, bo też o nich mówi się najmniej w pismach rosyjskich.
Jedne ich uważają za Rosyan, a nie za braci Słowian, drugie traktują ich bardzo lekko, jako naród mniejszej wartości.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: