Listy rosyjskie


Zdawało się — pisze korespondent „Wołyni", — że „zamiast czuchońskiego zapłakanego nieba, ujrzano nad sobą modre niebo Ukrainy".
Odśpiewano „Zaporożca za Dunajem" i deklamowano znakomite „Posłanie" Szewczenki, w którem poeta zwraca się do uczącej młodzieży:

Uczcie się bracia moi,
Dumajcie,
czytajcie,
Cudzego się uczcie,
A swoim nie gardźcie,
Bo kto matkę zapomina
Tego Bóg ukarze.


Młodzież kijowska wybrała się niedawno w podróż artystyczną po gubernii czernichowskiej.
Na koncerty jej, składające się ze samych tylko pieśni ukraińskich, nie pozwolono uczęszczać młodzieży gimnazyalnej.
Dyrektor gimnazyum w Łubnach oświadczył krótko, że udzieli pozwolenia młodzieży pod warunkiem, iż z programu usunięte zostaną.... wszystkie pieśni ukraińskie.
Fakt ten podaje „Kijewskaja Starina" dodając, że świeżo rząd odmówił prośbie o pozwolenie na wydawnictwo w języku ruskim dla ludności wiejskiej czysto rolniczego pisma „Rila"
(Rola).
Wobec tych „sympatyj" dla najbliższych krewnych w Słowiańszczyźnie, jakże śmieszne i wstrętne zarazem są pełne rozpaczy ubolewania rosyjskie nad dolą Bośnii i Hercegowiny.
Pomijam już to. że miarodajna opinia za pomocą „Now.
Wremieni" nazywa okupowane przez Austryę prowincye „najnieszczęśliwszym zakątkiem ziemi słowiańskiej", że potępia niegodziwą a systematyczną wojnę prowadzoną dla wytępienia
narodu serbskiego", że płacze nad „męczeństwem Serbów, które w roku 1901 doszło do ostatnich granic", — ale z pewnem zdziwieniem spostrzegłem, że nawet tak spokojne i taktowne
„St. Pietierburskija Wiedomosti" podały bez zastrzeżenia wyjątek z artykułu „Parlamentära" o spodziewanej aneksyi Bośnii i Hercegowiny.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: