Listy rosyjskie

Wyjątek ten kończy się następującym zwrotem patetycznym: „Mężnym serbskim gladyatorom w Bośnii i Hercegowinie pozostałoby umierając obrócić swój wzrok ku północy, gdzie
świeci polarna gwiazda prawosławia i ku południo - wschodowi gdzie jaśnieje półksiężyc Osmanów i wyrzec swe ostatnie powitanie: "Ave Caesar, morituri Slavi te sa lutant".
O usposobieniu „słowiańskiem" inteligencyi rosyjskiej daje dostateczną miarę uchwała, powzięta na ostatnim zjeździe Pirogowskim, a raczej poprzedzająca ją dyskusya.
Pirogowskie zjazdy lekarskie odbywają się co trzy lata w różnych miejscowościach Rosyi — ósmy z rzędu odbył się w połowie stycznia w Moskwie. Prof.
Otto z Petersburga, uproszony przez lekarzy czeskich, postawił wniosek, aby na przyszłe zjazdy dopuszczano w charakterze członków i lekarzy słowiańskich z prawem przema-
wiania we
własnym języka. Wniosek ten wywołał prawdziwą burzą. Prof.
Sniegirew zauważył, że w ustawie zjazdów wyraźnie powiedziano, że jestto zjazd lekarzy rosyjskich, musiałoby się więc chyba zmienić ustawę.
— Dr Zajcew uznał za rzecz niepotrzebną nadawać zjazdom Pirogowskim jakąś barwę słowiańską.
Dr Dołgołow zwrócił uwagę, iż rząd rosyjski nie uznaje zagranicznych dyplomów lekarskich.
Dr Roth był zdania, że Piro gowskie zjazdy są zjazdami rosyjskie go języka — w jakim więc języku przemawialiby Słowianie ?
W obronie wniosku przemawiali dr Kudrjawcew i Djakonow; ten ostatni sądził, że należy się radować z dążenia Słowian ku rosyjskiej kulturze i rosyjskiej nauce, a nie zamykać drzwi
przed pukającymi. Dr. Dubakin radził naprzód zapytać się rządu — na razie mo żnaby dopuścić Słowian w charakterze gości.
Dr Dołżenkow nazwał strasznie mglistym (tumannym) pomysł jednoczenia Słowian na gruncie zjazdów Pirogowskich.
Tu idzie o rosyjską medycynę — nawet praktyczna medycyna musi odpowiadać stosunkom rosyjskim, z którymi mało wspólnego mają narody słowiańskie.
„Nasze serce, które rozgorzało obecnie pod wpływem sympatyi dla Słowian, prędko ostygnie".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: