Listy rosyjskie

Dr Korczak - Czepurkowski (zapewne Polak) polemizował z poprzednim mówcą, wykazując, że kresy rosyjskie znajdują się w podobnych stosunkach, jak niektóre ziemie słowiańskie,
dając na przykład Małorosyę i Galicyę. Dr Zołotiłow oświadczył się za odłożeniem sprawy. Największe wrażenie wywarło przemówienie honorowego prezesa zjazdu, prof.
uniwersytetu kazańskiego Kapustina, nietylko u - czonego, ale i wybitnego społecznego rosyjskiego „działacza".
Niech wszyscy cudzoziemcy (dowodził prezes honorowy), a nie sami Słowianie, przyjeżdżają do nas i będą naszymi.... gośćmi, ale tylko gośćmi (długie oklaski).
My możemy na polu polityki różnić się z państwem niemieckiem, ale w sferze medycyny nie możemy nie powitać gości stamtąd przybyłych.
Mamy też przyjaciół we Francyi, Anglii, Japonii — bierna podstawy uwalniać się i względem nich od gościnności.
Myśmy nie powinni zmieniać narodowego charakteru naszych zjazdów, a charakter ten zmieniłby się, gdybyśmy do współudziału w nich dopuścili Słowian.
Jeszcze Aksakow mówił, że ze Słowianami musiał porozumiewać się we wszech słowiańskim języku... niemieckim.
My uczymy sią obcych języków, niech i nasi goście nauczą się po rosyjsku.
Uchwalono wreszcie, aby zarząd zjazdów rozpatrzył czyby nie można dopuszczać do u działu w zjazdach wszystkich cudzoziemców w charakterze uczestników, zostawiając na boku detale
(język).
Zdaje mi się, że w zasadzie zapatrywania większości (mniejszość mało się odzywała) są słuszne, boć medycyna nie może być słowiańską, germańską lub romańską, a
pożytek ze zjazdów naukowych wtedy tylko być może, jeżeli wszyscy się rozumieją, o czem przeko-
nał się prof.
Wicherkiewicz, pisząc, że na zjeździe petersburskim przyrodników i lekarzy.... nic nie rozumiał.
Z drugiej strony jednak coby mogła zjazdom Pirogowskim szkodzić obecność garstki Słowian, dopraszających się tego szczęścia ?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: