Listy rosyjskie

„Nowoje Wremia" przypomniało sobie, że Polacy są Słowianami, plemieniem pokrewnem, „a krew nie woda". Sam p.
redaktor Suworin w noworocznym wstępnym artykule, pisząc „de omnibus rebus", zdobył się na taką sentymentalną uwagę: „Jakaż to długa, męcząca i ciężka jest epopeja naszych
stosunków z Polakami — ileśmy brat bratu (dosłownie: przyjaciel przyjacielowi, „drug [drugu") szkód przynieśli, a kto komu więcej — to jeszcze pytanie, zadane nie w chęci
drażnienia Polaków".
My chyba nie potrzebujemy ani na chwilę zastanawiać się, który to druh - brat więcej drugiemu „przyniósł szkody", jeżelibyśmy mogli wogóle tak grzecznie określać od 150 lat
trwające objawy „uczuć braterskich". Ale czułe słowa, te i poprzednie, zrobiły swoje — wielką była radość „Kraju" i ugodowców, czyli t. zw. petersburskich Polaków.
Kto jednak spokojnie, z zastanowieniem się przeczyta wrzesińskie artykuły „Now.
Wremieni", ten dozna niemałego rozczarowania, bo przekona się, że to przygodne polonofilstwo ma swe źródło w obawie o własne interesa i w germanofobii.
„Nowoje Wremia" karci rząd niemiecki przedewszystkiem za to, że „postępuje tak, iż obudzą niepokój i agitacyę poza granicami".
Czyny pedagogów pruskich „mogą wywołać zawieruchę, nadzwyczaj niemiłą dla sąsiadów, do których doszły ostatnie fale, wywołane na równej powierzchni wody przez nierozumne
rzucanie do niej kamieni" — czyli że „prostacka i tępa polityka niemiecka" szkodzi sąsiadom, bo rozbudza patryotyzm polski tam, gdzie już była „równa powierzchnia".
Polacy w Rosyi są zadowoleni, pogodzili się z rzeczywistością, stosunki polsko - rosyjskie weszły na właściwą drogę.
Że „Nowoje Wremia" tak, a nie inaczej myśli, dowodem też umieszczony w niem przegląd wypadków r.
1901, w którym czytamy:
„W kraju przywiślańskim następcą zmarłego księcia Imeretyńskiego został gen. adjut. M.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: