Listy rosyjskie

Stąd też słusznie zauważyło „Nowoje Wremia", że odpowiedź na prośbę Słowian była niegrzeczna, niektóre z wygłoszonych zapatrywań były „niewłaściwe, niedelikatne" —
komiczną zaś jest uchwała, wyrażająca życzenie dopuszczenia cudzoziemców....którzy o to nie prosili.
Kiedy wspomniałem o prof.
Wicherkiewiczu, muszę zaznaczyć zdziwienie, jakie wywołało przybycie jego jako delegata uniwers. Jagiel. na zjazd petersburski, który na kilka dni poprzedził zjazd Pirogowski.
Sam profesor musiał zapewne uznać, że znalazł się na nim jak Piłat w - Credo.
Z Polaków w tym zjeździe petersburskim brali udział prawie sami tylko lekarze prawdziwie rosyjscy, to jest praktykujący na ziemi rosyjskiej, wśród Rosyan, bo z Warszawy przybyło
zaledwie paru lekarzy polskich i to pół-krwi.
Lekarze rosyjscy nie wymagali też tego, a chociaż pierwotnie za miejsce zjazdu wybrali Warszawę, odstąpili od tej myśli, czując, że lekarze Polacy nie będą mogli wziąć żadnego
udziału w zjeździe rosyjskim w Warszawie. Z takimże taktem postąpili archeolodzy rosyjscy, kiedy zaproponowano im zjazd rosyjskich archeologów w Warszawie, mimo, że przemawiał za tem.
..delegat krakowskiej Akademii.
Nie połapał się widocznie, iż Warszawy nie można uważać za ziemię... rosyjską.
Oprócz dra Wicherkiewicza, był jeszcze na zjeździe petersburskim inny delegat słowiański, a mianowicie dr Brauner, jako przedstawiciel uniwersytetu czeskiego i Akademii w Pradze.
Ale został on mianowany poprzednio „członkiem komitetu" zjazdu, był więc „na swojem miejscu", siedział na estradzie wśród honoracyorów, przewodniczył jednej ze sekcyj zjazdu
— i przemawiał po rosyjsku. Prof. Wicherkiewicz miał dużo kłopotu, zanim mu pozwolono przemówić po polsku. Musiał dać swą mowę do przetłomaczenia i do cenzury.
Zaraz też po jego przemówieniu odczytano je w przekładzie rosyjskim. W telegramach pism warszawskich podano, że przyjęto je oklaskami.
Przypuszczam, że tak było, choćby dlatego, że powinni byli klaskać lekarze rosyjscy Polacy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: