Listy rosyjskie

Ale w pismach rosyjskich o tem głucho. Zaznaczono w nich wszelkie „apłodismenty" i „rukopleskanja" przy innych mowach — o brawach i oklaskach po mowie prof.
Wicherkiewicza nic nie wspomniano. Nawet samej mowy nie przytoczono.
I taki drobiazg nie jest bez wartości dla charakterystyki rzekomego polonofilstwa rosyjskiego.
P. S.
Manifestacye lwowskie przyjęła prasa rosyjska bardzo spokojnie i obojętnie. Jeden tylko „Swiet" przy sposobności „narugał" Polakom.
Inne dzienniki podały krótkie, suche wzmianki, nie przykładając do faktu żadnego znaczenia. Jak wobec tego wygląda większość prasy poznańskiej i galicyjskiej?
Rosyanie nie oburzają się na „obelgę", uczynioną orłu dwugłowemu — ale za to Polacy przepraszają na kolanach za tę „zbrodnię" i myślą, jakby najsurowiej ukarać
zbrodniarzy! Dziwne naprawdę czasy i dziwna kołowacizna. — Słysząc o niej pusty śmiech bierze, choć taki śmiech więcej niżeli płacz boli.
12 lutego.
III.

(Nowy objaw polonofilstwa. — Prawosławna babka. Wolność sumienia. — Zjazd misyonarzy. — Mowa Stachowicza.
— „Moskowskija Wiedomosti" — „Swiet", kniaż Meszczerskij i atiec Joan Kronsztandzkij. Szlachta orłowska za Stachowiczem. — Jego moralne zwycięstwo.
— Jubileusz kniazia Meszczerskiego. — Gorkij członkiem Akademii.
)
Pochlebiam sobie, że w poprzednich dwóch listach dość dokładnie scharakteryzowałem stan dzisiejszego polonofilstwa i słowianofilstwa w Rosyi.
Do charakterystyki tej przybywają wciąż nowe szczegóły, stwierdzające w zupełności moje zapatrywania.
Jak niedawno Szarapow, tak teraz świeżo, bo przed kilku zaledwo dniami, rozgłośny dyplomata, b. poseł rosyjski w Turcyi i prezes konferencyi konstantynopolskiej w r.
1876, generał adjutant hr.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: