Listy rosyjskie

jej pieszczot, jej dobroci, jej troskliwości pod czas choroby i o wszystkiem i o jej o ciemnych barwach, nieznanego pędzla obrazie, z palącą się przed nim lampką?
I oto ci katolicy przez pamięć o swej babce, której przecież nie mogą nienawidzieć, przestaną też nienawidzieć prawosławie.
W duszy ich, w ciemnym zakątku duszy zbudzi się współczucie i pamięć prostej wiary siwej i dobrej babki.
A nie będzie w nich niechęci i nienawiści do dobrej wiary wielkiej rodziny rosyjskiej.
Spójrzcie, prawnuk katolik tej widocznie pogrążonej w katolicyzmie duszy rosyjskiej, bez uprzedzenia żeni się z Rosyanką, żeni się dwóch lub trzech jej prawnuków i wychodzi też
za mąż za Rosyanina jej wnuczka. I pogrzebana tam dusza rosyjska powróci do nas w liczbie wyż szej dziesięćkrotnie".
Nieprawdaż, jaki idealny obrazek?
„Nowoje Wremia" wierzy nawet, że tam, gdzie żyje obok siebie ludność polska i rosyjska „szczególnie gorące wybuchają romanse między osobami krwi różnorodnej" — tylko, że
Polacy „z poczucia dumy" nie chcą się żenić z Rosyanka mi, a Rosyanie zmuszeni są oddawać im pięknem za nadobne.
Trzeba raz znieść ten „zabobon", a wtedy powstaną i wszelkie inne formy zbliżenia się i „zlania".
„A że Rosyanie — kończy „Nowoje Wremia" — wskutek takich mieszanych małżeństw z Polakami mogliby nagle niknąć, topnieć, a wiara prawosławna słabnąć, to w odpowiedzi na
to uprzytomnić sobie należy mapę rosyjską i pamiętać, jak Rosyanin, mimo całej swojej dobroci i prostoty, jest uparty i jak nigdy nie da się zarazić ani niemiecką suchością, ani
polską błyskotliwością — a pomnąc na to wszystko, co się wyżej rzekło, na przytaczane niebezpieczeństwo można się tylko roześmiać.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: