Listy rosyjskie

Curykowa, wyjaśniło się, że a) w orłowskiej eparchii gnieździ się się wielka ilość sekciarzy; b) wypadki odłączenia się od cerkwi prawosławnej z każdym rokiem są większe;
c) masowego powrotu na łono prawosławia nie było, natomiast masowe odłączenia są na porządku dziennym i dzieją się często - w oczach miejscowego prawosławne-
go duchowieństwa;
d) liczba sekt i roskołów w granicach Rosyi przeszła już całą setkę, a niektóre z nich nie potrzebują już misyonarzy, lecz raczej psychiatrów; e) misyonarze wobec tych objawów
są bezsilni, a jedynym skutecznym środkiem jest represya administracyjna i sądowa; f) ponieważ podług praw istniejących jedynie władza duchowna ma prawo w pierwszej linii
występować przeciw sekciarzom i roskolnikom, przeto nietylko nie idą oni dobrowolnie słuchać kazań i nauk misyonarzy, ale uważając ich za najgorszych swych wrogów, starają się
wszelkiemi siłami ukryć przed nimi; g) ilość sekt wpośród prostego narodu dowodzi bądź co bądź szukania drogi ku prawdzie i Bogu, natomiast wyższe warstwy społeczeństwa są
pogrążone w zupełnej religijnej obojętności.
Na podstawie przywiedzionych faktów, kilku duchownych wystąpiło z krytycznemi uwagami.
Jeden z nich żądał więcej serdecznego ciepła ze strony misyonarzy względem błądzących.
Drugi zwrócił uwagę, że tak sekciarze, jak i roskolnicy szukają zbawienia, a więc duchowieństwo nie powinno ich prześladować, lecz wskazywać im drogę prawdziwą.
Trzeci, niejaki Nowosiełów, „jeden z najwierniejszych synów cerkwi prawosławnej", oświadczył wyraźnie, że represye szkodzą sprawie misyj, że wzbudzają nienawiść do cerkwi,
zwiększają przywiązanie do błędów; tylko przez porzucenie tej niewłaściwej drogi można się spodziewać powolnego, ale ciągłego powrotu błądzących na łono prawosławia.
Pomimo tych uwag, większość duchownych okazywała, że całą swoją nadzieję pokłada w „sile miecza ziemskiego".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: