Listy rosyjskie

Wówczas wszedł na katedrę marszałek Stachowicz i z zapałem, gorąco, z niezwykłym darem słowa zwrócił się z prośbą do misyonarzy, ażeby odrzucili broń prześladowania.
Rozpoczął od pochwalenia prac kongresu.
„Wznieśliście — mówił — panowie, gmach wspaniały, ale czy przypadkiem, — mimowoli nie zapomnieliście położyć pod nim kamienia węgielnego?
W ogromnym programie gorących, wszechstronnych i szczerych debatów, ani razu nie wyrzeczono wielkiego słowa: swoboda wyzna n i a....
Gdzie nie ma swobody dla słowa, swobody dla zapatrywań, swobody dla wątpliwości, swobody dla wyznania — tam nie ma miejsca dla sprawy wiary, tam nie zawieje duch Boży, tam się
okażą bezsilnemi wszelkie starania, wszelka żarliwość?
" Powoławszy się na słowa Guizota i Aksakowa, położył Stachowicz nacisk na to, iż „swoboda wyznania opiera się na słowie Bożem — żądanie jej jest żądaniem swobody dla
samej Cerkwi — ta swoboda jest konieczną dla życia duchowego, dla jego działalności, dla jego zwycięstwa.
Jeżeli komu, to misyonarzom, apostołom wiecznej prawdy, należy walczyć za nią, wskazać na ten grzech państwowy, jakim jest brak swobody wyznania".
Rzuciwszy pogląd na wolność religijną w zachodniej Europie mówca wykazywał perfidyę praw rosyjskich, które pozwalają wierzyć jak kto chce, a nawet wcale nie wierzyć, byle się
do tego nikt nie przyznawał. Cerkiew powinna powiedzieć państwu: nie tędy dro-
ga!
Ona jedynie powinna mieć prawo zajmować się sprawami sumienia — działać sercem, a nie surowością, nie karaniem. — „Zapytają mnie, — mówił dalej — czego pan pragniesz?
Czyżbyś chciał nietylko bezkarności za porzucenie prawosławia, ale i prawa bezkarnego wyznawania wszelkiej wiary i nawracania na nią drugich.
Czyżby to należało rozumieć pod swobodą wyznania ? Z najgłębszem przekonaniem, wśród was, misyonarzy, odpowiem: tak, tylko to, nazywa się swobodą sumienia...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: