Listy rosyjskie

I wszystko to się stało dlatego, żeśmy Kościół, wzniesiony Bożą ręką, przykuli do podnóża władzy ziemskiej.
I tylko wtedy, kiedy on zacznie leczyć prawdą i duchem wszystkie bóle i grzechy naszego sumienia, kiedy je tylko sam jeden będzie rozwiązywać i rozstrzygać swoją miłością, tylko
wtedy może się spełnić codzienna modlitwa — i duch prawdy, ten skarb dobrych ludzi, przyjdzie i zamieszka w nas, oczyści z plugastwa i zbawi dusze nasze".
Płomienne przemówienie Stachowicza trwało całą godzinę i naturalnie nie przekonało „oj-
ców misjonarzy".
Ale wydrukowane w dziennikach, rozeszło się po całej Rosyi i do tej chwili jest pierwszorzędnym wypadkiem dnia, mającym już swoją historyę i swoje następstwa.
Wszystko, co tylko w Rosyi przedstawia reakcyę, co broni knuta i bezprawia, wystąpiło ze wściekłością przeciw odważnemu marszałkowi szlachty orłowskiej.
— „Moskowskije Wiedomosti" oburzyły się na „cyniczny" wniosek, aby kongres poczynił kroki w celu zniesienia kryminalnej odpowiedzialności za odstępstwo od prawosławia, i
postarał się o przeprowadzenie zasady wolności wyznania. „Pojęcie wolności sumienia i swobody wyznania — piszą „Moskoskija Wiedomosti" — nie jest pojęciem prawosławnem.
— Cóż z tego że inne stosunki panują na Zachodzie? Czyliż dały dobre rezultaty?
— Monarchowie nasi i mężowie stanu, ścisłą ustanawiając łączność państwa z Kościołem, mieli na względzie dobro zarówno państwa, jak narodu.
I dobrze się działo aż do chwili, gdy stosunki społeczno polityczne zaczęły się kształtować w duchu idei, wygłaszanych i popieranych przez p. orłowskiego marszałka. Sama mowa p.
marszałka, jest przecie faktem, dowodzącym jasno, jakie uczyniła u nas postępy społeczna „demoralizacya". — „Świet", organ pokrewny tendencyami „Moskow.
Wiedomostiom" poszedł z nimi o lepsze.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: