Listy rosyjskie

I Czertkow, któremu przypadło zarządzać byłem Królestwem Polskiem przy ogólnych, sprzyjających kierunkach w sferze kwestyi rosyjsko - polskiej".
Nienawiść do Niemców tem więcej zmusiła prasę rosyjską stanąć po naszej stronie, iż równocześnie ze sprawą wrzesińską Niemcy gburowato i bezwzględnie znaleźli się wobec
młodzieży rosyjskiej. — Korespondenci z Berlina skarżyli się na prześladowanie, jakiego studenci rosyjscy doznają od kolegów niemieckich.
„Niemiecki student (czytamy w jednej z wielu korespondencyj) to narodowiec i szowinista.
Do rosyjskiego studenta czuje specyalną nieprzyjaźń, jako do przedstawiciela niższej kultury, jako do A z y a t y.
Rektor politechniki w jednym ze swych artykułów, skierowanych przeciw przepełnieniu politechniki Rosyanami.
tak się odezwał o rosyjskiej młodzieży: „Pojmuję protest studentów niemieckich przeciw najściu Azyatów do naszych szkół wyższych.
Siedząc obok naszych studentów, ubliżają im. ponieważ stoją bez zaprzeczenia niżej od młodzieży niemieckiej tak pod względem obyczajów, jak i inteligencyi.
"Jeżeli tak mówi rektor, czegoż spodziewać się od młodzieży?
"
Inny korespondent zaręczał, iż lada chwila młodzież rosyjska będzie miała zamknięte podwoje do uniwersytetów i wyższych zakładów naukowych niemieckich, a obliczał przytem,
iż przeszło 2000 tej młodzieży korzysta z tych zakładów. To dolało oliwy do ognia i wywołało rzekome polonofilstwo.
Prócz tego prasa rosyjska spodziewa się ze sprawy wrzesińskiej wyciągnąć namacalne korzyści dla Rosyi, — ufa, iż przez nienawiść do Niemców Polacy rzucą się w objęcia
rosyjskie. Nadzieję tę podsyca zachowanie się pewnej części domorosłych polityków wielkopolskich.
Z uciechą powitało dziennikarstwo rosyjskie wybryk młodzieży poznańskiej, wznoszącej okrzyki na cześć cara i caratu.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: