Listy rosyjskie

„Odstępstwo od prawosławia — twierdził — musi pozostać winą zarówno w oczach władzy świeckiej jak i kościelnej.
Znieść kary za odstępstwo od prawo-
sławia, znaczyłoby to samo, co dać swobodę takim np.
fałszywym naukom, jak Tołstoja, znaczyłoby patrzeć spokojnie na chrzczenie według rzymsko - katolickiego lub luterańskiego obrządku dzieci, urodzonych z małżeństw mieszanych".
Nieprawdaż? co za zgroza!
Że przeciw Stachowiczowi wystąpił głośny kniaź Meszczerskij w swoim „Grażdaninie", to się samo przez się rozumie.
Obok niego na czele obrońców „napastowanej Cerkwi'', wystąpił słynny ojciec Jan Kronsztadzkij, właściwie Jan Siergiew, prótojerej kronsztadzkiego soboru.
Osobistość to znana w całej Rosyi, postać już za życia prawie legendarna, rodzaj apostoła - proroka, ożywionego niby duchem Bożyni, coś niby nakształt Savonaroli, naszego Skargi
i ojca Marka w jednej osobie.
Popularny protorej wygłosił na kazaniu w soborze te słowa:
„Wiara i cerkiew prawosławna tak z imienia, jak i z samej rzeczy zawsze była i jest prawa, święta, przemądra i
rzeczywista, zbawiająca wszystkich, pragnących gorąco iść za nią. Za naszych jednak przewrotnych czasów pojawili się bluźniercy świętej cerkwi, jak hr.
Tołstoj, a w ostatnich dniach niejaki Stacho wicz, którzy ośmielili się jawnie spotwarzać naukę naszej Cerkwi, żądając swobodnego przejścia z naszej wiary i Cerkwi do wszelkich
wiar innych. Co to ma być ? — wyrzeczenie się chrześcijaństwa, powrót do pogaństwa, do dzikości, do zupełnego skażenia naszej natury?
Oto, dokąd prowadzą nasi samozwańczy kaznodzieje...
Nie, nie można pozostawić człowieka swobodzie jego własnego sumienia, dlatego mianowicie, że jest on stworzeniem ułomnem, skażonem, a u człowieka, podległego namiętnościom, i
sumienie grzeszne i wolność skażona, a u niejednego i zupełnie w niwecz obrócona.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: