Listy rosyjskie





Dzięki głoszonej obecnie przez takich Stachowiczów swobodzie sumienia, wielu, bardzo wielu zaczęło żyć całkiem bez sumienia: młodzież, płeć żeńska, mężowie i żony,
kupieccy aferzyści, bankierzy...
Stąd pochodzą morderstwa, samobójstwa, podpalania; stąd nieposłuszeństwo dzieci względem rodziców, młodych wzglę dem starszych, poddanych względem naczalstwa...
Oto, do czego prowadzi swoboda sumienia...
Mądrość Boża, jak była dawniej wyszydzana przez niewiernych i odstęp ców, tak i dziś jest przedmiotem naigrawania ze strony takiego Lwa Tołstoja i Stachowicza. Amen.
"
Wkrótce po tym kaznodziejskim występie Ojca Joanna Kronsztadzkiego *) wyszedł ze-
----------------------
*) Dla charakterystyki O.
Joanna warto przytoczyć wiadomość, podaną niedawno przez dzienniki rosyjskie. Oto niejaki Durow, dyrektor cyrku w Kronsztadzie, prosił go, aby odprawił nabożeństwo...
na arenie cyrkowej.
Przybył więc szanowny apostoł do cyrku i pokropiwszy artystów i służbę, wygłosił słowo Boże, w którem zalecał im pomodlić się do Boga, „błogosławiącego każdą uczciwą
pracę". Nastąpiło nabożeństwo, odprawione na środku cyrku, a które, jak zaręczają dzienniki, zrobiło silne wrażenie na obecnych.
Po jego odprawieniu prze-
szyt „Missjonerskawo Obozrenija", poświęcony w połowie Stachowiczowi.
W grubym tomie znajduje się aż sześć artykułów, wywołanych jego przemówieniem — nawet episkop Nikanor porwał za pióro przeciw bluźniercy.
Nie będę podawał treści tych artykułów, zaznaczę tylko, iż wszyscy obrońcy Cerkwi z ogromnym naciskiem oświadczają, iż „bez cara i sług jego, gubernatorów, sędziów,
isprawników, stanowych" i t. d. źle byłoby z prawosławiem.
Gdyby nie władza carska i sług jego, to „poganie, żydzi, mahometanie i niezliczeni heretycy mogliby dawno obalić Cerkiew Chrystusową".
„Misyonarze — pisze wyraźnie jeden z przeciwników Stachowicza — nie mogą zajmować się kwestyami społeczno - państwowemi, powinni słuchać władzy, bo tak im przykazali
apostołowie".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: