Listy rosyjskie

Tryumfowaliby też starowiercy, bo „stara wiara ma ogromną siłę przyciągającą w porównaniu z cerkwią urzędową".
Cała obszerna argumentacya Szarapowa, którą streściłem w kilkunastu wierszach, jest bądź co bądź klasycznem przyznaniem, że mają słuszność ze swojego punktu widzenia panowie
misyonarze, widząc całą nadzieję prawosławia w carze, gubernatorach i policyi.
Jakże wątłe są podstawy tej Cerkwi, która bez knuta, więzień i prześladowań obawia się o swoją przyszłość, o swoje istnienie.
Stachowicza przestraszył się i rząd.
I on zrozumiał, że samo poruszenie sprawy wolności sumienia grozi prawosławiu.
Więc też czytaliśmy w „Prawitielstwiennym Wiestniku" co następuje: „Ze względu na szkodliwy w ostatnich czasach kierunek dziennika „Woschod" wyrażony w artykułach:
„Zwycięzcy i zwyciężeni", "O tolerancyi religijnej", minister spraw wewnętrznych postanowił udzielić dziennikowi „Woschod" pierwszego ostrzeżenia w osobie wydawcy - redaktora,
adwokata przysięgłego Maksyma Syrkina". I zaraz dalej, tenże sam „Praw.
Wiestnik" przynosił drugą wiadomość: „Dziennik „Pietierburgskija Wiedomosti" wykazał szkodliwy kierunek, wyrażony zwłaszcza w artykułach: „Jeszcze o wolności sumienia „Z
powodu mowy Stachowicza"... —
Wobec tego minister spraw wewnętrznych, postanowił udzielić pierwszego ostrzeżenia dziennikowi „Pietiersburgskija Wiedom.
" w osobie redaktora - wydawcy ks. Espera Uch tomskiego.
Jeżeli zważymy, że książę Uchtomskij uchodzi za osobistość, mającą wpływ na Mikołaja II, a nawet prawie za jego przyjaciela (kiedy car był jeszcze następcą tronu,
towarzyszył mu w podróży naokoło świata), to tem większe znaczenie należy przyznać ostrzeżeniu, udzielonemu „S. Pięt. Wiedom.".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: