Listy rosyjskie

Pan Sipiagin, minister spraw wewnętrznych, posunął się jeszcze dalej, albowiem wyraził wprost swoje niezadowolenie Stachowiczowi i zmusił go do ustąpienia ze stanowiska marszałka
szlachty orłowskiej. Równocześnie i św. synod potępił Stachowicza. Reakcya tryumfowała nad... Robespierem rosyjskim.
Ale tryumf był niedługi, trwał bowiem tylko do połowy grudnia. W miesiącu tym stał się fakt, który przeraził jeszcze więcej stronnictwo skrajno - konserwatywne.
Rozpisano nowy wybór na marszałka szlachty orłowskiej.
Konserwatyści byli przekonani, że po wyraźnem potępieniu Stachowicza przez synod i władzę państwową niema mowy o ponownym jego wyborze, bo to trąciłoby demonstracyą,
zakrawałoby na rewolucyę. Tymczasem zjechało do Orła przeszło 400 przedstawicieli szlachty, pomiędzy którą wszczęła się domowa walka z powodu Stachowicza.
— Cała Rosya z niekłamaną ciekawością oczekiwała jej rezultatu, zwłaszcza, że kandydaturę Stachowicza ośmielono się postawić.
Już sam fakt jej postawienia mówił wiele, choć nie spodziewano się, aby uzyskała ona większość.
— Posypały się gorące przemówienia — sam Stachowicz zabrał głos i oświadczył krótko, iż nie żałuje swego wystąpienia na zjeździe misyo narzy, nie cofa nic ze swoich
zapatrywań, czuje się jednak w obowiązku zapewnić, iż kłamią jego przeciwnicy, zarzucając mu zdradę stanu szlacheckiego, chęć podkopania wiary i bunt przeciwko władzy.
Przystąpiono do urny i na 419 głosujących otrzymał Stachowicz głosów 336. Takiego tryumfu nie spodziewali się nawet najbliżsi przyjaciele Stachowicza.
Zawrzało w konserwatywnej prasie. Konserwatywne pisma rzuciły się wściekle na szlachtę or łowską. zrozumiały jednak, że nie należy lekceważyć potężnego objawu opinii.
„Żadnego nieporozumienia — pisały „Moskowskije Wiedomosti"' — być tu nie może.
W orłowskiej gubernii rzeczywiście znalazło się 336 szlachciców, którzy ze szczerego przekonania i z całą świadomością oświadczyli się za p.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: