Listy rosyjskie

Stachowi czem, jako za propagatorem idei wolności przechodzenia z prawosławia do sekt antiprawosławnych. Ta sama szlachta, postępując konsekwentnie, wybrała następnie p.
Stachowicza honorowym kuratorem orłowskiego gimnazyum, pozwalając tem samem prowadzić mu propagandę wśród rosyjskiej młodzieży...
Wybory w Orle mają zatem poważne, zasadnicze, czysto- polityczne znaczenie, któremu zaprzeczać obecnie już nie można. Kwestya specyalnych właściwości umysłu i su-
mienia p.
Stachowicza schodzi na plan drugi, ustępując miejsca kwestyi nierównie ważniejszej, bo specyalnych właściwości umysłu i sumienia zebranej wokoło niego szlachty orłowskiej".
Kniaź Meszczerskij usiłuje drwinami ośmieszyć Stachowicza, „którego nasze petersburskie damy z wielkoświatowych salonów z wdzięcznym uśmiechem nazywają Miszą (Michasiem)".
Kniazia redaktora najwięcej irytuje fakt, iż Stachowicz na uroczystem otwarciu Sobranja szlachty orłowskiej ośmielił się odpowiadać na krótkie przemówienie nowego orłow skiego
gubernatora p.
Kristi, „dotychczas bowiem, zapewnia kniaź Meszczerskij, ani jeden gubernialny marszałek szlachty nie odpowiadał gubernatorowi, ponieważ od dawien dawna przemówienie gubernatora
kończyło się wezwaniem szlachty, aby udała się do cerkwi dla złożenia przysięgi". Gorsza rzecz jeszcze, że p.
gubernator wcale grzecznie, a nawet serdecznie przemawiał do szlachty „zbuntowanej", a p.
Stachowicz w odpowiedzi swej zaznaczył radość, iż gubernatorem został człowiek „nietylko naszej ziemi ale i naszego domu", p. Kristi należy bowiem do szlachty orłowskiej.
Stachowicz właściwie nie powiedział: naszej ziemi, lecz: naszeho bierega, co znaczy dosłownie: naszego brzegu, naszego lądu.
Wyrażenie to, które dość rozmaicie tłomaczyć można, (po francusku „etre du bord de qu'un" znaczy: być z kimś jednych zapatrywań, jednego stronnictwa), dało temat do żartów
ks. Meszczerskiemu.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: