Listy rosyjskie

Osobna deputacya kałmucka, z dwoma kniaziami Tundutowem i Gahajewem na czele, wręczyła także adres od całego swego narodu.
Prócz tego otrzymał jubilat znaczną ilość telegramów i listów z Rosyi i zagranicy, które następnie wydrukował w swym „Grażdaninie".
Niektóre z nich byłyby warte, aby je podać w tłómaczeniu, jako objaw dzikiej zaciekłości stronniczej i zapatrywań, z jakiemi w cywilizowanej Europie spotkać się już dziś
trudno.
Jakiś Iwan Rżanow życzy sobie zjednoczenia wszystkich pod wszechmocą rosyjskiego Boga.
Jakiś znów Pieniążkiewicz (najwidoczniej potomek polskiej rodziny) wielbi za to jubilata, że powstaje silnie przeciw wyższemu wykształceniu kobiet.
Panu Riadnowowi podoba się, że „Jego Sijatielstwo prowadzi dalej dzieło niezapomnianego Katkowa".
Nauczyciel Ablamskij sądzi, iż Meszczerskij szczęśliwie dożył 30-letniego jubileuszu „Grażdanina", dzięki temu, iż działalność jego pochwalił w swoim czasie car -
mirotwórca Aleksander III. Pan Alferow jest zdania, że przeciwnicy zasad jubilata są „pełni żądz dyabła, swojego ojca", i że Duch święty ustanowił jedynowładztwo.
Jeden ze współpracowników „Grażdanina" wyraża przekonanie, że „służyć Rosyi narodowej, Rosyi prawosławnej, Rosyi carskiej, na polu publicystyki, nie można inaczej, jak
występując przeciw drugiej Rosyi.
Rosyi inteligencyi" — i dlatego 30-letnia działalność „Grażdanina"' „była 30-letnią wojną z inteligencyą w każdej sprawie, w której szło o dobro narodu".
Jakiejś czytelniczce znowu potrzeba koniecznie „silnej władzy samodzierżawnej, nie dopuszczającej swobody", a niepotrzeba jej ani parlamentu, ani sądów przysięgłych.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: