Listy rosyjskie

Według niej, „jeżeli kto chce swobodniej odetchnąć i zapomnieć o liberalizmie, o płaskiej inteligencyi i o tej szlachcie, a właściwie o tyra tłumie, który stawia na swem czele
ludzi, podobnych do Stachowicza, nie zasługujących na szacunek za swoją działalność, o tych odszczepieńcach naszej drogiej prawosławnej Cerkwi — ten znajdzie ów oddech i to
zapomnienie tylko wtedy, kiedy czyta artykuły „Grażdanina", przynoszące prawdziwą ulgę. ludziom, kochającym swojego cara i Ojczyznę.
"
Można poprzestać na tych kilku wyjątkach, aby mieć pojęcie, jak wygląda Rosya konserwatywna i co przedstawia kniaź Meszczerskij.
Jubileusz jednak bądź co bądź nie udał się.
1500 podpisów, położonych pod adresem, to nieco za mało, jeżeli się zważy, że je zbierano nietylko w półtoramilionowym Petersburgu, ale i w Moskwie i na prowincyi. Ba!
po adresach, listach i telegramach pojawiły się i protesty przeciw jubileuszowi kniazia Meszczerskiego.
A nie były to protesty byle jakie, bo czytało się pod niemi nazwiska wielu powiatowych marszałków szlachty rosyjskiej.
Najostrzej wystąpił marszałek tambowski Petrowo-Sołowowo, któremu za to wystąpienie publicznie w dziennikach dziękowali przedstawiciele szlachty innych gubernij.
Widzimy więc, jakie wrzenie panuje w u mysłach rosyjskich, jaka walka toczy się między ludźmi, pragnącymi wprowadzić Rosyę na drogę reform, a między chińskim konserwatyzmem,
wrogim zachodniej cywilizacyi. Ten ostatni jest wciąż górą, bo idzie z nim ręka w rękę rząd despotyczny. Ale moralne zwycięstwo jest po stronie zwolenników zasad postępowych.
Przybywa ich coraz więcej, a ku nim skłania się opinia olbrzymiej większości inteligencyi.
Dowodem na to jest sprawa stachowiczowska, dowodem mała ilość prenumeratorów „Moskowskich Wiedomosti" dowodem wreszcie, iż „Grażdanin" kniazia Meszczerskiego nie mógł się
utrzymać jako pismo codzienne i wychodzi dwa razy tygodniowo.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: