Listy rosyjskie


Przed kilku dniami wreszcie uderzył nowy a niespodziewany cios w ultrakonserwatystów rosyjskich.
Słynny już dziś w Europie powie ściopisarz Maksym Gorkij, poeta i obrońca warstw upośledzonych, w którego dziełach każda karta jest oskarżeniem ustroju społeczno - państwowego
Rosyi, któremu rząd kazał wyjechać na południe i w drodze otaczał go niesłychaną troskliwością (musiał np.
wysiąść na ostatniej stacyi przed Moskwą i czekać na inny pociąg, ażeby omylić czaty młodzieży, zebranej na jego powitanie) — ten Maksym Gorkij został wybrany członkiem
petersburskiej Imperatorskiej Akademii Nauk. Kniaź Meszczerskij przyznaje się w „Grażdaninie", że kiedy wyczytał tę wiadomość, „pociemniało mu w oczach".
Sądził, że dostał pomieszania zmysłów (ipsissima verba).
Lecz nadszedł jakiś również oburzony jego przyjaciel i potwierdził fakt, że „ośmielono się" Gorkiego wybrać do Akademii.
„Wyzwanie — pisze kniaź Wła dymir Piotrowicz — rzucone przez Akademię Nauk całej Rosyi Puszkina i Karamzina, całej wiernopoddańczej Rosyi, to fakt historyczny".
Członkowie Akademii splugawili 200 lat jej istnienia — przeszli w liberalizmie republikanów francuskich.
„Nasza Akademia — kończy kniaź Władymir — zadrwiła ze wszystkiego, co jest święte dla ludzi ruskich...
Choćby mój głos był słaby, w imieniu tysięcy ruskich, czczących ideały swego narodu i święte za-
sady sztuki, nazywam ten czyn Akademii zniewagą pierwszych i drugich''.
Szlachetnej boleści Jego Sijatielstwa kniazia Władymira Piotrowicza Meszczerskiego należy się współczucie... od naszych skrajnych konserwatystów.
12 marca.
IV.

(Sipiagin.
— Cerkiew rosyjska. — Jej stanowisko policyjne i brak niezależności. — Piotr W. i Katarzyna II, jako prawodawcy Cerkwi. — Upadek jej moralny. — Sekty.
— Prześladowanie ich. — Starowiercy na Litwie. — Obrazki z życia duchowieństwa).


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: