Listy rosyjskie

Nie mogą oni darować zaprowadzenia „szychu cywilizacyi europejskiej"; do dziś dnia płaczą nad przeniesieniem stolicy do Petersburga, z rosyjskiej światoj matuszki Moskwy w cudze
fińskie ziemie, a coraz więcej czują, iż Piotr nie kto inny, był twórcą martwoty cerkwi prawosławnej.
Car Piotr, szaleniec pod niejednym względem, który własną ręką zamordował przy ołtarzu pięciu księży unickich w Połocku, który również własną ręką skazanych na śmierć
ścinał i wieszał *), w przystępie dobrego humoru zabawiał lud Moskwy rozlicznemi błazeństwami.
Niekiedy stroił błaznów swoich w cudackie stroje, kładł im na głowy papierowe korony, i nadawszy im imiona królów europejskich, kazał się im czołgać na klęczkach do nóg
swoich i hołd sobie oddawać.
Później przebierał swój orszak w czerwone suknie i kapelusze, wsadzał na osłów tyłem do głowy i urządzał tryumfalny „wjazd kardynałów" do Moskwy.
W podobny sposób drwił sobie z cerkwi prawosławnej, o czem nie tak dawno jeszcze mówił historyk Wasiljew z powodu głośnej sprawy
------------------------
*) Piotr zaprowadził
gwardyę, której sam był kapitanem pod przybranem nazwiskiem Piotra Michajłowa.
Jeżeli chciał uszanować w skazanym na śmierć ród i stanowisko, wtedy polecał wykonanie wyroku porucznikowi gwardyi, byłemu lokajowi, a swemu największemu ulubieńcowi Menszykowowi.
— W razach nadzwyczajnych, jeżeli chciał skazanego już zupełnie uszczęśliwić, kapitanowi gwardyi t. j. sobie, rozkazywał spełnić obowiązki kata.
Stachowicza (wspomniałem o tem w poprzednim liście).
Uważając cerkiew za państwo w państwie, postanowił Piotr uszczuplić jej władzę.
Zniósł patryarchat, ogłosił się zatem głową Kościoła i zaprowadził „Duchowne Kollegium", które złożył z różnych klas duchowieństwa „czarnego" i „białego" (zakonnego
i świeckiego), ażeby jedni drugich dozorowali („daby oni drug za drugom dosmatriwali"). Synod przyjmował rozkazy i polecał wiernym Kościoła ściśle wykonywać carską wolę.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: