Listy rosyjskie

Duchowieństwu nadał Piotr rangi wojskowe: metropolita był generałem jazdy, biskup generał - majorem, generał - feld marszałek zatem był wyższy rangą od samego metropolity.
„Dawny ustrój cerkwi, oparty na zasadach soborowych, to jest na połączeniu wiary i miłości, został zamieniony na niedowiarstwo i służenie celom państwowym". (Wasiliew).
„Regulamin duchowny" Piotra kazał spowiednikowi pod karą śmierci denuncyować spisek przeciw państwu lub carowi.
Każdy pop, według dalszych przepisów, stawał się popro stu agentem policyjnym.
Wprawdzie system, wprowadzony przez Piotra, został później osłabiony, ale cerkiew rosyjska nie powróciła już do dawnej swej władzy.
„Kościół prawosławny, to mara i nic więcej; pod cieniem jego kryje się policya" — mówił Czaadajew — i chciał znaleść spokój w Kościele katolickim *).
Przyjaciel Rosyi, czło-
---------------------------------
*) Czaadajew za artykuł w tym duchu pomieszczony w "Teleskopie", został przez Mikołaja I nek Akademii francuskiej, Anatol
Leroy Beau lieu zaznacza, że Rosya „do tej chwili nie jest chrześcijańską; zachowuje tylko praktyki zewnętrzne, a zasady niektóre tylko, i to co z grubsza.
Książęta moskiewscy przyjęli chry styanizm z pobudek politycznych, narzucili go z łatwością bez woli ciemnym masom, nie troszcząc się o jego ducha ani o wykorzenienie dawnych
pojęć pogańskich. Zmieniły się formy religijnego kultu, ducha pogańskiego pozostało wiele". (L'empire des Czars et les Russes. — Tom III).
Kler rosyjski jest poprostu jednym z organów administracyi państwowej. Na czele jego stoi t. zw.
święty synod, ale na czele tego synodu stoi świecki urzędnik, oberprokuror, który jest tem samem przełożonym całej cerkwi. Wymyślony przoz Piotra W.
system dozorowania został ulepszony. Oberprokuror dozoruje naprzód członków synodu.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: