Listy rosyjskie


Katarzyna II wymierzyła silny cios niezawisłości cerkwi, odbierając jej wszelkie dobra i fundusze, biorąc popów i władyków na pensyę.
Obecnie pop żonaty i dzietny (a zwykle obficie dzietny) otrzymuje pensyi 400 rubli rocznie, z wyjątkiem naturalnie kleru rosyjskiego w ziemiach polskich, który, jako mający „misyę
polityczną", otrzymuje znacznie lepsze wynagrodzenie.
Przeciwko zamachowi Katarzyny na niezawisłość cerkwi, odważył się zaprotestować tylko jeden władyka, Arseni Maciejewicz, metropolita rostowski i jarosławski, a może dlatego się
odważył, że był rodem z Polski, a więc miał jakiebądź pojęcie o wolności Kościoła.
Zesłano go za to do inonasteru, a później za dalsze „bunty" stracił swój stan mniszy, stracił imię i nazwisko (Katarzyna kazała go nazywać Antonim Wralem, to znaczy: Antonim
Kłamcą) i poszedł na resztę życia do kazamat rewelskich, gdzie dźwigał cegłę i wapno przy budowie nowej twierdzy, a kiedy umarł, pochowano go skrycie w miejscu nie - wiadomem,
tak, że jeszcze przed kilkudziesięciu laty prowadzili historycy rosyjscy spory o miejsce jego pogrzebania.
Ogólnym przymiotem kleru rosyjskiego jest pijaństwo.
Nie tak to dawne czasy, kiedy popi powiatu buguruślańskiego w gubernii samarskiej postanowili, że dla podniesienia w parafianach wiary i moralności potrzeba wykorzenić pijaństwo w
samem duchowieństwie; dlatego popi mają nie pić już nigdy wódki u parafian, żeby im służyć za przykład wstrzemięźliwości.
Nieposłusznych temu postanowieniu, trzeba karać po przekonaniu o występku: na pierwszy raz dyaczka pół rublem, dyakona i świaszczennika według dochodu; za drugim ra-
zem kara
pieniężna ma być dwa razy większa, za trzecim donosić o tem do naczelnika eparchialnego (to jest do biskupa, którego tu zwą po prostu czynownikiem, „naczelnikiem", jak w biurach),
żeby oddalił niegodnego członka". Czy te środki pomogły, nie jest mi wiadomo.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: