Listy rosyjskie

Nestor opowiada, że rozmawiał z Poznańczykami nietylko w domach prywatnych, ale i w kawiarniach i cukierniach.
Do jego stolika przychodziły dziesiątki osób, pragnących pogawędki z dziennikarzem rosyjskim.
Nigdy, ale to nigdy, „nie słyszał ani jednego złego słowa o Rosyi, owszem, przeciwnie" ... „Nawet współpracownik jedynego t. zw.
rusofobskiego dziennika w Poznaniu, „Gońca Wielkopolskiego", uważał za swój obowiązek (!) oświadczyć się z miłością ku Rosyanom".
Kierunek swego dziennika objaśniał on nieufnością do „rządu" rosyjskiego i „niechęcią do wyciągania ręki ku Rosyi po jałmużnę".
Pruscy Polacy (zapewniał ów współpracownik) „muszą jeszcze popracować nad sobą, aby się stać godnymi (!) sympatyj rosyjskich".
Zresztą „Goniec" upada — miał 1500, a ma teraz tylko 800 prenumeratorów, „bo teraz, nasz przyjacielu (mówił dalej do Nestora współpracownik), ani jednego artykułu przeciw
Rosyi nie darują u nas gazetom". Dzienniki antirosyjskie w Wielkopolsce i w Galicyi żyją „subwencyami rządowemi (!) lub zasiłkami z Polski rosyjskiej" (!).
Taki „Dziennik Berliński" wychodzi za pieniądze żydów rosyjskich (!), ale też ma tylko 800 prenumeratorów na 100 tysięcy (!) Polaków, mieszkających w Berlinie.
Toż samo (zaręczał współpracownik „Gońca") da się powiedzieć o „Przeglądzie Wszechpolskim".
Żydzi rosyjscy starali się powiększyć w Poznaniu ilość pism, nieprzychylnych Rosyi, ale i pieniądze nie pomogły.
— Natomiast gdyby Rosya zechciała wydawać dziennik w Poznaniu, to „miałby on kolosalne powodzenie". Nawet p.
Nestor zaczął w tem miejscu podejrzywać, że drwi sobie z niego pan Gońcowy — ale ten zapewnił go, iż pewien aferzysta, chcąc wydawać dziennik, umyślnie rozpuścił wieść,
iż będzie otrzymywał rosyjskie subsydya, „wiedząc, że rosyjskie imię jest u nas w cenie".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: