Listy rosyjskie

archimandryta Zosim i wielka księżniczka Helena należeli do niej.
Sektę tę, oczekującą przyjścia Chrystusa, przeciwną oddawaniu czci obrazom, starano się wytępić dosłownie „ogniem i mieczem". Z niej wyrodziły się inne.
Wspomnianego Nikona oskarżano, że wprowadza herezyę; ilość roskolników ogromnie zwiększyła się, odrzucając księgi liturgiczne nikonowskie, a zatrzymując stare, stąd też nazwa
starowierców, staroobriadców (staroobrządkowych).
Prześladowanie obudziło fanatyzm — roskolnicy rozeszli się po całem państwie, szerząc swoją naukę (część ich uciekła do Polski i Litwy).
„Nowinki cywilizacyjne" Piotra (zniesienie patryarchatu, spis ludności, nakaz golenia bród, podatki, przymusowe roboty i t. d.
) przydały siły roskołowi, lud bowiem uznawał je za targnięcie się na religię i narodowość. Roskoł więc przybrał charakter polityczny.
Za carycy Elżbiety, jak podają wykazy, 24 władyków przeszło do roskołu. Siła jego była taka, iż Katarzyna II zmuszona była go uznać, tolerować.
Wstawiał się za nim Potem kin, więc pozwolono roskołowi w pewnych o kolicach posiadać cerkwie i kapłanów, wyświęconych przez władyków prawosławnych.
To w samym roskole wywołało rozdwojenie, powstali „jednowiercy" i „bezpopowcy".
Wszyscy roskolnicy różnią się z prawosławiem co do przepisów religijnych i obrządkowych; u bierają się „po staremu", żyją skromnie.
Roskoł ten ma swoich męczenników, cierpi za przekonania, a więc jest szlachetniejszym od urzędowego kościoła. Jego wyznawcy szukają wiary, coś kochają, poświęcają się dla idei.
Mają swoją hierarchię z metropolitą w Białej Krynicy (na Bukowinie).
Inne sekty wyrastają jak grzyby po deszczu. Niektóre doprowadzają ascezę do ostateczności.
Inne przemieniły się z czasem w ohydne nowotwory, toczące lud rosyjski. Do takich należą „skopcy", co znaczy wprost rzezańcy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: