Listy rosyjskie

„Filipowcy" za najlepszą drogę do zbawienia uwa-
żają śmierć głodową lub spalenie się żywcem (stąd nazwy „morelszczyków" i „samosożygatieli").
„Strannicy" (wędrowcy) pozbywają się rodziny, związków społecznych i włóczą się po lasach; nie istnieje dla nich żadne prawo, władzę uważają za Antychrysta.
Niektóre sekty odrzucają wszelkie tajemnice wiary, inne chrzczą dopiero dorosłych.
Znaczna część sekt „bezpo powskich" nie modli się za panującego i odrzuca wszelką władzę, podobnie jak „strannicy".
Ze sekt, zachowujących wiele obrzędów żydowskich, a objętych w ogólną nazwę "Duchoborów", najliczniejsi są Mołokanie; „Sele źniewcy" dopełniają obrzezania; „Szczelińcy"
modlą się przez szczelinę.
Inne sekty potrzebują krwi, ofiar ludzkich, inne toną w najskrajniejszej zmysłowości, — inne wcielają w życie zasady komunizmu: wspólną własność żon i mienia.
Niema szaleństwa, któregoby nieprzemieniono w religię. — Niedawno odkryto sektę zakopujących się w ziemię, ginących żywcem w mogiłach.
W chwili kiedy to piszemy, dzienniki donoszą, że w powiecie rewelskim wzrasta ogromnie sekta „dusz oświeconych".
Fanatycy przechodzą z miejsca na miejsce, opowiadając zbierającemu się tłumnie ludowi wszystkie męki piekła.
Ponieważ są to „dusze oświecone", przeto dzieci swoje odbierają ze szkół, które nazywają ziemskiem piekłem, panieważ tam uczą „grzesznej mądrości", która prowadzi na
drogę do piekła.
Sekty są przez rząd prześladowane, ale roskoł, jako „stary obrządek", najbliższy prawosławiu, jest niby tolerowany.
Aleksander III wydał prawo, rzeczywiście zabezpieczające mu znaczną tolerancyę. Mimo to, staro-obriadcy znajdują się w ciężkiem położeniu.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: