Listy rosyjskie

Pietierburgskich Wiedomostiach".
Podamy ją w streszczeniu:
We wsi Korepinie wśród starowierców zbudowano cerkiew prawosławną, ale nikt z lepszych popów nie chciał jechać do głuchego zakątka, więc też
zwyczajem, praktykowanym w Rosyi, wysyłano do Korepina świaszczieników, którzy mieli na sobie grzeszki różnego rodzaju.
Zamiast zjednywać błądzące owce dla cerkwi prawo sławnej, popi korepińscy stali się raczej propagatorami roskołu w całej okolicy.
Starowiercy zwracają wielką uwagę na życie prywatne duchownych, wymagają koniecznie, aby oni byli dobrymi pasterzami i podług nich sądzą o wartości całej cerkwi.
— Tymczasem popi korepińscy nie odznaczali się porządnem życiem i w żaden sposób dobrym przykładem dla owieczek być nie mogli.
W archiwum gmin nem korepińskiem znajduje się dokument:
„Rzecz o krzywdach, wyrządzonych przez świa szczennika cerkwi korepińskiej włościanom ko repińskim Sobianinu i
Siwuchinej".
Z powodu tej sprawy zapytywał się duchowny sędzia śledczy urzędu gminnego, „czy były sporządzone świadectwa o pobiciu wspomnianych włościan i o krwawych znakach tego pobicia".
Następstwem dochodzenia była zmiana popa; nowy okazał się jeszcze gorszym. Zmieniano popów co lat parę z jednym i tym samym skutkiem, a roskoł szerzył się z dnia na dzień.
Nie można się temu dziwić, jeżeli wszyscy popi korepińscy byli tacy jak ojciec Nikita przysłany z Tambowa koło r. 1870.
Starowiercy opowiadają, że był to człowiek nie głupi, ale całkiem indyferentny i uważający cerkiew jedynie za źródło dochodu.
Ponieważ w tym czasie prześladowanie starowierców szło na wielką skalę, więc ojciec Nikita umiał z tego położenia dla siebie wyciągnąć korzyści.
Za oznaczoną cenę, lub za odpowiedni podarunek w naturze, wydawał metryki chrztu i ślubu, choć ani chrzcił, ani ślubów nie dawał.
Robił częste wycieczki za kwestą po parafii i wracał z niej zawsze obładowany zdobyczą.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: