Listy rosyjskie

Dając wzamian za grzeczność wszelką swobodę roskolnikom, sam o. Nikita także żył swobodnie. Pił uczciwie, w post jadał mięso i t. d.
Jednocześnie umiał zasłużyć sobie na względy swoich naczelników powiatowych, albowiem pomagał im w rządzeniu krajem. Tak np.
zamordują kogoś w okolicy, komisarzowi (prystawowi) nie chce się jechać o wiorst dwieście, więc pisze do o. Nikity, a ten przeprowadza za niego śledztwo.

I wszystko było dobrze, bo o. Nikita wyrobił sobie dobrą opinię u naczalstwa, a naczalstwo brało pieniądze za komisye. Nikita przebywał w Korepinie przez lat 15.
Jeden z jego następców był człowiekiem zupełnie porządnym i oddanym sprawie cerkwi, stąd też, jak twierdzi korespondent, potężne w roskole uczynił szczerby.
Ale wskutek jakiegoś nieporozumienia z władzą duchowną, odwołano owego porządnego popa, a dziś rządzi w Korepinie ojciec Dimitrij, człowiek z rodzaju o. Nikity.
— Wprawdzie nie mówi korespondent, ażeby był takim jak Nikita łapownikiem, ale roskoł obchodzi go tyle, co rewolucya w Paragwaju.
Według jego własnych słów, starowiercy niepusz czają go zupełnie do siebie, a co najgłówniejsza, nie chcą mu nic płacić.
O połączeniu okolicznych roskolników z cerkwią prawosławną nie ma już teraz mowy. Naturalnie inni misyonarze wśród roskołu i sekciarzy działają inaczej, niż O. Nikita.
Ka płani ci są przedstawicielami Cerkwi "wojującej", wzywają też pomocy policyi, ażeby praw dziwemu prawosławnemu Bogu przysporzyć wy znawców.
Niektórzy tak ładnie umieją prowa dzić „biesiedy" z roskolnikami, że te kończą się ich pobiciem.
Świeżo, bo 16 marca we wsi Bołoduchowie, w gubernii charkowskiej, mi syonarz Bogoliubow wezwał sztundystów, aby przybyli do cerkwi pokrowskiej na dysputę religijną.
W oznaczonej porze przybyło 21 sztundystów i rozpoczęła się „biesieda" w obecności znacznej liczby prawosławnych.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: